Anpassningsarbetet inom EU 

Europeiska kommissionen antog en ny EU-strategi för anpassning till klimatförändringar i februari 2021. Strategin fastställer hur Europeiska unionen förbereder sig på och anpassar sig till klimatförändringarnas effekter och blir klimatresilient före 2050. 

Strategin innehåller fyra stora mål

  1. Smartare anpassning: förbättra kunskap och hantera osäkerhet
  2. Mer systematisk anpassning: stödja politisk utveckling på alla nivåer och inom alla sektorer
  3. Snabbare anpassning på alla områden
  4. Ökat stöd för internationell klimatresiliens

Som en del av den EU:s gröna given antogs även den första europeiska klimatlagen sommaren 2021. EU:s klimatlag ställer krav som gäller också de nationella anpassningsplanerna.

På webbplatsen Climate-ADAPT finns information som administreras av EU och statistikuppgifter om klimatförändringar, sårbarhet och anpassning.

Mer information

Kirsi Mäkinen, luonnonvaraneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning Telefon:0295162104   E-postadress: