FI SV EN

Planläggning och användning av landsbygdsområden

Finland är ett av de till sin areal största, mest landsbygdsdominerade och mest glest bebyggda länderna i Europa. Andelen bebyggda områden är mindre än 5 procent av arealen. Mer än 90 procent av arealen är skog, vattendrag och åker.

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i planeringen, författningsberedningen och utvecklingsarbetet gällande områdesanvändningen inom sitt verksamhetsområde. Jord- och skogsbruksministeriet utvecklar inom sitt eget förvaltningsområde och i samarbete med andra aktörer anvisningar för områdesanvändningen så att synpunkterna om näringarna inom jord- och skogsbruket, landsbygds- och vattenbyggande, landsbygdslandskap och landsbygdsmiljö beaktas på ett hållbart sätt på plannivån.

Mer information