Anpassning till klimatförändringen

Klimatet förändras trots alla begränsningsåtgärder, och förändringarna kan inte längre förhindras helt och hållet. Klimatförändringarna har redan nu konsekvenser också i Finland, och i framtiden kommer konsekvenserna att bli ännu mer omfattande. I och med klimatförändringarna kommer temperaturerna i Finland att stiga, nederbörden att öka, perioden med snötäcke och tjälperioderna att bli kortare än tidigare. Även extrema väderfenomen förändras. Vi måste anpassa oss till de oundvikliga effekterna av klimatförändringarna.

Anpassningen är en del av klimatpolitiken

Enligt klimatlagen 2022 är den nationella planen för anpassning till klimatförändringar en del av planeringssystemet för klimatpolitiken. I enlighet med klimatlagen avses med anpassning till klimatförändringar åtgärder genom vilka man förbereder sig på och anpassar sig till klimatförändringar och deras effekter. Anpassningen omfattar också åtgärder med hjälp av vilka man kan dra nytta av de effekter som har anknytning till klimatförändringarna. 

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för samordningen av klimatanpassningsarbetet på nationell nivå. På grund av de mångfasetterade och omfattande effekterna av klimatförändringarna berör anpassningen dock samtliga ministerier och förvaltningsområden. Utgångspunkten för genomförandet av den finländska anpassningspolitiken har redan länge varit att integrera anpassningen i förvaltningsområdenas och de olika sektorernas normala planering och verksamhet. Dessutom utvecklas samarbete med aktörerna inom den offentliga, privata och den tredje sektorn kontinuerligt.

Finlands anpassningspolitik

Anpassningen har främjats i Finland med politiska åtgärder på nationell nivå sedan början av 2000-talet. Från början av 2023 har anpassningsåtgärderna genomförts på nationell nivå i enlighet med den nationella planen för anpassning till klimatförändringar 2030.

Mer information

Kirsi Mäkinen, luonnonvaraneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning Telefon:0295162104   E-postadress: