Stöd för fiskerinäring

Företag, organisationer och andra organ kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt enligt målen för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden program för Finland 2021–2027.

Mer information om programmet, projekter och ansökning finns på webbportalen av Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. 

Webbportalen av Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 

 

Fiskeriförsäkringsstöd

I Finland finns ett system med fiskeriförsäkringsstöd som gäller fiske inom havsområdet. Ytterligare uppgifter om systemet ges av NTM-centralen i Egentliga Finland och de regionala fiskeförsäkringsföreningarna.

Godkända fiskeriförsäkringsföreningar


Etelä-Suomen kalastusvakuutusyhdistys
Mariankatu 18 A 10, 48100 KOTKA
puh. 0500-253 261
Petri Päivärinta petri.paivarinta@merikala.fi
www.merikala.fi
 


Nylands Fiskeriförsäkringsförening
PB 16, 10601 EKENÄS
puh. 0400-473 257
Mika Kiuru Mika.Kiuru@lahitapiola.fi


Åbolands Fiskeriförsäkringsförening
Köpmansgatan 5, 21600 PARGAS
puh. 02-4585 100 faksi 02-4583 251
puh. 0400-573 474
Kaj Mattsson kaj.mattsson@abofish.net


Satakunnan kalastusvakuutusyhdistys
Valkkimyllynkuja 2
20540 TURKU
puh. 0400-525 323
Timo Saarinen timo.saarinen@airistovelkua.fi

 

Österbottens Fiskeriförsäkringsförening - Pohjanmaan Kalastusvakuutusyhdistys
Fiskstranden / Kalaranta
65100 VASA / VAASA
Tel/Puh. 06-3218 403 /0500-262001
Fax/Faksi 06-3218 401
Leif Kaarto: e-post/sähköposti: leif.kaarto@fishpoint.net
www.fishpoint.net
 

 

Mer information

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162411   E-postadress: