Stöd för fiskerinäring

Företag, organisationer och andra organ kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt enligt målen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020.

Mer information om operativa programmet, projekter och ansökning finns på webbportalen av Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden.

Webbportalen av Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden

 

Operativa program för fiskerinäring i Finland 2007-2013

I Finland finns ett system med fiskeriförsäkringsstöd som gäller fiske inom havsområdet. Ytterligare uppgifter om systemet ges av NTM-centralen i Egentliga Finland och de regionala fiskeförsäkringsföreningarna.

Godkända fiskeriförsäkringsföreningar

Etelä-Suomen kalastusvakuutusyhdistys
Mariankatu 18 A 10, 48100 KOTKA
puh. 0500-253 261
Teemu Tast [email protected]


Nylands Fiskeriförsäkringsförening
PB 16, 10601 EKENÄS
puh. 0400-473 257
Mika Kiuru [email protected]


Åbolands Fiskeriförsäkringsförening
Köpmansgatan 5, 21600 PARGAS
puh. 02-4585 100 faksi 02-4583 251
Kaj Mattsson [email protected]


Satakunnan kalastusvakuutusyhdistys
Valkkimyllynkuja 2
20540 TURKU
puh. 0400-525 323
Timo Saarinen [email protected]

 

Österbottens Fiskeriförsäkringsförening - Pohjanmaan Kalastusvakuutusyhdistys
Fredsgatan 20 / Rauhankatu 20
65100 VASA / VAASA
Tel/Puh. 06-3218 403 /0500-262001
Fax/Faksi 06-3218 401
Leif Kaarto: e-post/sähköposti: [email protected]

 

Mer information

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162411  


Kari Saulamo, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162261