Pressmeddelanden

Finland får nya exportmöjligheter till Kina

JSM
Pressmeddelande 21.9.2023 14.50

Krisstöd till jordbruket riktas till unga jordbrukare

JSM
Pressmeddelande 21.9.2023 13.43

Förordningen om krisstöd till jordbruket på remiss

JSM
Pressmeddelande 14.8.2023 16.55