Pressmeddelanden

Den nya foderlagen träder i kraft den 1 januari 2021
JSM
Pressmeddelande 30.12.2020 14.45
Pilotförsök med laserskanningsdata fick en miljon euro
JSM
Pressmeddelande 22.12.2020 14.38
Lagen som gäller renskadenämnden har stadfästs
JSM
Pressmeddelande 18.12.2020 13.01
Jordbruksministrarna eniga om EU:s djurskyddsmärkning
JSM
Pressmeddelande 18.12.2020 12.00
Idéfestivalen bjuder in till diskussion om ett bra liv
JSM
Pressmeddelande 14.12.2020 12.16
Kriterierna för upphandling av livsmedel uppdaterades
JSM
Pressmeddelande 15.12.2020 14.51
Tilläggsstöd för utveckling av glesbygden
JSM
Pressmeddelande 20.11.2020 13.23