Pressmeddelanden

Uppdatering av skogsdata förbättras
JSM
Pressmeddelande 18.6.2018 14.45
Djurspecifikt nationellt stöd för renskötseln
JSM
Pressmeddelande 13.6.2018 13.26
EU:s landsbygdsutvecklare riktar blickarna mot Finland
JSM
Pressmeddelande 11.6.2018 8.15
Fredningen av kajor föreslås bli avslutad
JSM
Pressmeddelande 7.6.2018 14.06