Pressmeddelanden

Renforskningen önskas få en ekonomiskt hållbar grund
JSM
Pressmeddelande 1.7.2020 16.02
Ändringar i lagen om plantmaterial
JSM
Pressmeddelande 26.6.2020 13.47
Livsmedelssystemets gemensamma framtidsbild 2030 klar
JSM
Pressmeddelande 16.6.2020 12.26
Yrkeskök värdesätter inhemska råvaror
JSM
Pressmeddelande 12.6.2020 13.08