Vatten och fisk

Sött vatten är en värdefull naturresurs för Finland. Allt utgår från att vattnen är i gott skick och fiskbestånden livskraftiga. Även från alg kan man effektivare producera biobränsle än till exempel från sojaböna eller majs. I bioekonomi ingår också fritidsfiske, vatten- och vindkraft, vattentjänster, naturturism samt vattentrafik.

Läs också:

Berätta din åsikt om forsknings- och kompetensbehoven inom blå bioekonomi (3.11.2017)

Forskning och kompetens ger den blå bioekonomin ett lyft (13.10.2017)

Strategiska forsknings- och försöksmiljöer ger fart åt blå bioekonomi - ta del av forskningsagendan (10.7.2018)