Barentsarbetsgruppen för skogssektorn 


Barentsarbetsgruppen för skogssektorn (Barents Forest Sector Working Group, WBBFS) är en arbetsgrupp som lyder under Barents euroarktiska råd (BEAC). Arbetsgruppen bildades år 2000. Tidigare gick arbetsgruppen under namnet Barentsnätverket för skogssektorn (The Barents Forest Sector Network).

Finland är ordförande för Barents euroarktiska råd och  Barentsarbetsgruppen för skogssektorn från oktober 2021 till oktober 2023. Övriga aktiva arbetsgruppsmedlemmar är Ryssland, Sverige och Norge. Det viktigaste evenemanget under Finlands tvååriga ordförandeskap är Barents skogsforum 2023. Därtill håller man årligen minst två arbetsgruppsmöten.

Skogssektorn är en viktig del av Barentsregionens ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling. Arbetsgruppens mål är särskilt att främja hållbar vård och användning av skogsresurser i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling, FN:s skogsstrategi och Parisavtalet samt att följa och främja verksamheten i Barents euroarktiska råd. En central del av arbetsgruppens arbete är informationsutbyte och spridning av bästa praxis i fråga om skogsbioekonomi.

I skogsarbetsgruppen representeras Finland av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral.

På andra webbplatser
Barents euroarktiska samarbete
Barentsarbetsgruppen för skogssektorn
Barentssamarbetet (utrikesministeriet)