Nationell energi- och klimatpolitik

Den nationella energi- och klimatstrategin

Statsrådet har lämnat en redogörelse om energi- och klimatpolitiken till riksdagen 2001, 2005, 2008 och 2013. Beredningen av en ny energi- och klimatstrategi har inletts under ledning av arbets- och näringsministeriet och den avses bli klar 2016.

Mer information: Arbets- och näringsministeriet, energi- och klimatstrategi 2016

Den gällande energi- och klimatstrategin från 2013

Klimatprogrammet för lantbruk              

Klimatprogrammet för lantbruk "Steg mot klimatvänligare mat" publicerades 2014. I programmet presenteras 76 åtgärder för att förbättra anpassningen till eller bekämpa klimatförändringen inom matproduktionen och matkonsumtionen. Valet av åtgärder bygger på nyaste forskningsresultat och synpunkter från sakkunniga i frågor som gäller livsmedelssystemet.

Klimatlagen och den klimatpolitiska planen på medellång sikt enligt lagen

Den nationella klimatlagen (609/2015) trädde i kraft den 1 juni 2015. Lagen innehåller bestämmelser om ett planeringssystem för klimatpolitiken och om uppföljningen av hur klimatmålen förverkligas. I lagen ställs det upp ett långsiktigt mål om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent senast 2050 jämfört med 1990 års utsläppsnivå.

Den klimatpolitiska plan på medellång sikt som avses i klimatlagen gäller den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln – trafik, separat uppvärmning av byggnader, avfall och jordbruk – och innehåller ett klimatåtgärdsprogram och bedömningar av utvecklingen av växthusgasutsläppen. Miljöministeriet samordnar utarbetandet av planen, och varje ministerium ska bereda den del av planen som gäller det egna förvaltningsområdet. Planen bereds samtidigt med utarbetandet av den nationella energi- och klimatstrategin och överlämnas till statsrådet för godkännande 2017.

 

 

Mer information