Rovdjursskador

I viltskadelagen avses med stora rovdjur brunbjörn, varg, järv och lodjur. Skador som orsakats av stora rovdjur är skador på odling, djur, lösöre och ren.

Skador på jord- och skogsbruk ersätts ur statens medel inom ramen för statsbudgeten enligt vad som föreskrivs i viltskadelagen.

Skador kan ersättas högst till ett belopp som motsvarar värdet av den förlorade avkastningen och till ett belopp som motsvarar det gängse värdet. Vid betalning av ersättning beaktas eventuella avdrag, såsom inbesparade kostnader.

Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål för värdering av skadan och för andra i saken påkallade åtgärder.

Skador på husdjur, jordbruket och ren orsakade av stora rovdjur under 2010-talet, diagram

Ersättning för personskada bestäms med iakttagande av bestämmelserna i skadeståndslagen. Skadefallet ska polisanmälas. Polisen ska göra en polisundersökning på olycksplatsen för utredning av grunderna för ersättning.

 

På andra webbplatser

Statskontoret: Personskador orsakade av rovdjur

Blanketter