Aktuellt om CAP-plan
 

Besparingarna inom landsbygdsutvecklingen görs utan att riskera målen för CAP-planen

7.5.2024

• På grund av de besparingar som i regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering riktas till regional och lokal utveckling av landsbygden har det föreslagits ombudgeteringar i den andra tilläggsbudgeten för 2024. Enligt regeringens rambeslut 2025-2028 ska det också göras vissa anslagsöverföringar mellan de moment som hänför sig till CAP-planen.

Stöden till jordbruket och landsbygden svarar på finländarnas oro

18.4.2024

•  Räcker maten till? Fungerar nätet? Bevaras naturen? Finansieringen för jordbruket och landsbygden svarar på denna vardagsoro. I fjol stöddes matproduktionen och utvecklingen av landsbygden i Finland med 1,8 miljarder euro.

Ändringar i de allmänna villkoren för jordbruksstöd och i fråga om ersättningsberättiganden för åkerskiften

11.4.2024

•  Kravet på jordbruksverksamhet uppfylls om gräsmarken på ett skifte skördas, slås, förnyas eller har använts till betesgång senaste den 15 september, vilket är en ändring jämfört med i fjol då åtgärderna skulle utföras senast den 31 augusti. I enlighet med regeringsprogrammet kan dessutom åkrar som används för livsmedelsproduktion i fortsättningen godkännas vara berättigade till ersättning, om anslagssituationen tillåter det och det inom närings-, trafik- och miljöcentralen frigörs ersättningsberättiganden för överföring.

Mer information: 
Hannakaisa Markkanen, kommunikationsspecialist,  förnamn.efternamn@mmm.fi