Aktuellt om CAP-plan
 

Genomförandet av det första året av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027 har börjat bra

11.12.2023

•  Det första året av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023–2027 närmar sig sitt slut. Trots många utmaningar i verksamhetsmiljön har genomförandet i Finland börjat bra. De nationella politiska riktlinjerna ingår i CAP-planen, som har en stor inverkan på jordbruket och landsbygdens livskraft.

Stödnivåerna och villkoren för EU:s jordbruksstöd har fastställts för ansökningsåret 2023

30.11.2023

•  Statsrådet fastställde stödnivåerna och villkoren för 2023 för det grundläggande inkomststödet, omfördelningsinkomststödet, inkomststödet för unga jordbrukare, stödet för miljösystem för åtgärden mångfaldsväxter och bidragen för stärkelsepotatis och specialväxter. Livsmedelsverket börjar betala ut stöd och bidrag i december och i den första betalningsposten betalas cirka 95 procent av dessa stöd.

Nytt tillämpningsområde för skyddszoner främjar vattenvården – tas i bruk i ansökningsomgången 2024

14.11.2023

•  Skyddszoner riktas nu till områden där de har så stor effekt som möjligt med tanke på vattenvården. Det nya tillämpningsområdet för skyddszoner tas i bruk vid ansökan om jordbruksstöd 2024.

Mer information: 
Hannakaisa Markkanen, kommunikationsspecialist,  förnamn.efternamn@mmm.fi