Jakttider

De allmänna fredningstiderna för vilt har fastställts i 24 § i jaktförordningen.

En viltart ska fridlysas för viss tid eller tillsvidare, om det är nödvändigt för att säkerställa att viltstammen bevaras eller att reproduktionen inte störs. Om de fridlysta viltarterna och deras fredningstider föreskrivs genom statsrådets förordning. Från de allmänna fredningstiderna kan avvikas för de lokala, permanenta invånarnas fördel.

Om stammen för en viltart äventyras på dess förekomstområde eller del av det, kan jakten på viltarten i fråga förbjudas eller begränsas för tre år åt gången genom Jord- och skogsbruksministeriets förordning. I Jord- och skogsbruksministeriets förordning begränsas det område där förbudet eller begränsningen gäller.

 

På andra webbplatser

Jaktförordningen