Mer information

Information om beredskapen för och anpassningen till klimatförändringarna finns på webbplatsen:

Klimatguiden.fi

Prenumerera på nyhetsbrevet

I det nyhetsbrev som sammanställts av jord- och skogsbruksministeriet får du aktuella nyheter om anpassningen direkt till din e-post. Nyhetsbrevets redaktion består av representanter för medlemsorganisationerna i uppföljningsgruppen för anpassning till klimatförändringar. Avsikten är att ge ut nyhetsbrevet cirka fyra gånger om året. Nyhetsbrevet ges ut på finska.

Publicerade nyhetsbrev

Nyhetsbrev 4-2022: Teemana uusi kansallinen sopeutumissuunnitelma
Nyhetsbrev 3-2022: Teemana kansallisen sopeutumissuunnitelman uudistaminen
Nyhetsbrev 2-2022: Teemana sopeutuminen rakennetussa ympäristössä
Nyhetsbrev 1-2022: Teemana ilmastopolitiikan supervuosi 2022
Nyhetsbrev-2021: Teemana alue- ja kuntatason sopeutuminen
Nyhetsbrev 3-2021: Teemana ilmastoturvallisuus
Nyhetsbrev 2-2021: Teemana EU:n sopeutumisstrategia ja taloudellisten riskien hallinta
Nyhetsbrev 1-2021: Teemana terveys
Nyhetsbrev 1-2020: Teemana alueet ja kunnat

Prenumerera på nyhetsbrevet Ilmastonmuutos haltuun här.

Mer information