Jordbruksmiljöernas ekosystemtjänster inom jordbrukspolitiken (MAAESP)

Genomförare: Naturresursinstitutet och PTT

Ansvarsperson: Eija Pouta, Naturresursinstitutet

Finansiering: 230 000 euro (MAKERA)

Projekttid: 2015-2018

Sammanfattning: Jordbrukets ekosystem producerar också många andra tjänster än bara mat och nod food-produkter. Det är viktigt att man beaktar dessa tjänster när man planerar den gemensamma jordbrukspolitiken och följer upp politikens effekter.

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland inverkar på ekosystemens egenskaper och vidare på ekosystemtjänsterna. Effekterna för produktionstjänsterna, t.ex. livsmedelsproduktionen, är bättre kända, men jordbrukspolitikens effekter för de reglerande och bevarande tjänsterna och de kulturella ekosystemtjänsterna är mindre kända.  

Särskilt är man intresserad av hur politiken inverkar på den nytta som ekosystemtjänsterna ger människan och vad som är dess ekonomiska värde. I samband med detta projekt vill man få svar på följande frågor: Vad vet man om jordbrukspolitikens effekter för ekosystemtjänsterna? På vilket sätt inverkar landsbygdsprogrammet på landsbygdsmiljöns biologiska mångfald och vidare på ekosystemtjänsterna? Vad är effekternas värde och hur kan man mäta dess olika dimensioner? Hur kan man utveckla jordbrukspolitiken så att den på ett bättre sätt beaktar ekosystemtjänsterna?