Elektroniskt anmälningssystem för under 10 meter långa finskt flaggade fartyg har tagits ibruk

Fr.o.m. årsskiftet 2013-2014 har alla kommersiella fiskare möjlighet att göra elektroniskt sin fångstanmälan på den elektroniska kustfiskeblanketten:

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med kustens NTM-centraler utvecklat ett elektroniskt anmälningssystem för rapportering av fångster från under 10 meter långa fiskefartyg. Nu möjliggörs även elektroniska fångstanmälningen av uppgifterna enligt traditionella kustfiskeblanketten.

Under sommaren 2013 möjliggjordes elektronisk anmälning av laxfiskefångsterna, den sk 48-h laxfiske anmälan, nuvarande under 10m kustfiskefartygens lossningsanmälan.

Användarrättigheterna för elektroniska anmälningssystemet har skapats åt alla de kommersiella fiskare eller företag, som rapporterat med under 10m långa fartyg under åren 2011-2012.

Tjänsten fungerar med de nyaste versionerna av Internet-browsern, som t.ex. InternetExplorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome osv.

Användarna loggar in på adressen:

genom att identifiera sig med sina bankkoder, och inget skilt användarnamn behövs.

Kustfiskefångsterna kan anmälas i elektronisk form eller på de traditionella blanketterna i pappersform, inget krav på elektronisk anmälan finns ännu i detta skede, även om alla uppmuntras att prova på det elektroniska anmälningsförfarandet.

 

Mer information:

Jari Hakala, projektisihteeri 
NTM-centralen / Egenliga Finland
tfn. 0295028554, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer information

Ali Lindahl, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162219   E-postadress: