Ingen hunger - Världsmatdagen är inte hungerdagen

Världsmatdagen uppmärksammas årligen den 16 oktober, på årsdagen för bildandet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Syftet med matdagen är att öka medvetenheten om vilket läge världens livsmedelssäkerhet befinner sig i, om betydelsen av hälsosam kost och om behovet av att förändra livsmedelssystemen. Temat för matdagen 2021 är särskilt att lyfta fram gemensamma åtgärder för att göra världens livsmedelssystem effektivare, inkluderande och hållbarare.

Det behövs ändringar i livsmedelssystemen

Kostvanorna samt sättet att producera, tillverka och lagra mat  påverkar inte bara människors välmående utan också vår planets välmående. Enligt statistik från FAO har nästan 40 procent av världens befolkning inte råd med hälsosam kost. Samtidigt slängs till och med en tredjedel av all producerad mat. Kvaliteten på kosten har också betydelse: cirka var femte människa i världen är överviktig.

Majoriteten av världens befolkning bor i städer och andelen väntas öka ytterligare under de kommande årtiondena. Jordbruk och livsmedelsproduktionen sysselsätter emellertid allt fler människor än någon annan sektor. En tredjedel av all mat produceras av småbrukare som står inför problem med fattigdom och bristfällig tillgång till resurser, inklusive finansiering, utbildning och teknik.

Ändringar livsmedelssystemen intar en nyckelposition också i fråga om att uppnå flera av FN:s mål för hållbar utveckling samt att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen.

Skolmåltiderna har en viktig roll särskilt i utvecklingsländerna

Skolmåltiderna erbjuder många barn den enda dagliga måltiden, särskilt i utvecklingsländerna. Under 2020–2021 har man varit tvungen att stänga skolor på grund av coronaviruspandemin. Detta har lämnat uppskattningsvis 370 miljoner barn utan daglig skolmat. Dessutom finns det 73 miljoner barn i de fattigaste länderna som inte fick skolmat före pandemin.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari har utsetts till skolmatsambassadör för FN:s Livsmedelsprogram (World Food Programme). Finland har en lång tradition av skolmåltider och vårt system ses som ett exempel på välgenomförd skolbespisning. Skinnari främjar genom sitt uppdrag kunskapen om och finansieringen av skolmåltider globalt.

Länkar till andra sidor:

•    World Food Day 2021 (FAO) 
•    Just Food-projektets podcast Ruoka murroksessa
•    Video från forskningsprojektet Reilu ruokamurros
•    Just Food Policy Brief 
•    Skolmat förändrar världen (Just Food-projektet)
•    Mikirotta och målen för hållbar utveckling