Restauration av ett helt avrinningsområde hjälper ripor, sjöfåglar och bäcköringar

Delprojektet Riekko är en fortsättning på Forststyrelsens åtgärder för att vårda viltets livsmiljöer, vilket innebär att man restaurerar myrar genom att lämna för ripor nödvändiga öppna platser.

Det tas fram planer för att restaurera ett helt avrinningsområde, bland annat myrar och bäckar som lämpar sig för öringar.

Myrar är utmärkta ytvattenfält som tar bort brun färg, näringsämnen och fast material från skogsdiken. Detta gagnar fåglarna i sjöarna vid nedre loppet och gör att de restaurerade öringsbäckarna inte slammar till.

Projektet genomförs av Forststyrelsens jakt- och fisketjänster.