Begäran om kontroll av personuppgifter

Du kan skicka en begäran om information för att kontrollera dina personuppgifter som har registrerats i ministeriets tjänster genom att fylla i en utskriftsbar blankett och skicka den till ministeriets registratorskontor.

Blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (på finska) 

På blanketten ska personuppgifter och övriga uppgifter anges, så att vi ska kunna tillhandahålla de registrerade personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen. Fyll noggrant i blanketten, skriv ut den och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor. Du kan också lämna in den ifyllda blanketten på servicestället på Riddaregatan under öppettider.

Registratorskontoret
Jord- och skogsbruksministeriet
PB 23, 00023 Statsrådet
Besökadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Öppettider må–fr kl. 7.3016.15