Användarnas rättigheter och kontroll av personuppgifter 

Som användare av tjänsterna har du bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera vilka uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem. Du kan få dina uppgifter raderade ur våra tjänster eller begränsa behandlingen av dem. 

 1. Rätt att kontrollera egna uppgifter
  Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att fylla i en blankett för utskrift och skicka den till ministeriets registratorskontor. Du kan också be om uppgifter per e-post från ministeriets registratorskontor. 
    
 2. Rättelse eller komplettering av uppgifter  
  Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du be att de korrigeras. I sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och förklara på vilket sätt. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter bör ändras eller kompletteras. 
    
 3. Begränsning av behandlingen av uppgifter 
  Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta. 
    
 4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter
  Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Rätten att få sina personuppgifter raderade enligt dataskyddsförordningen tillämpas dock inte när behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att sköta ministeriets lagstadgade uppgifter. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen via den länk som finns i slutet av varje e-postmeddelande som vi skickar. 
 5. Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifterVid behov kan du lämna in ett besvär eller klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till dataombudsmannen. 
  Tietosuoja.fi.

Jord- och skogsbruksministeriet fattar inte automatiska beslut. 

Om du vill veta vilka uppgifter vi registrerat om dig kan du skicka en informationsbegäran om att kontrollera dina personuppgifter och fylla i blanketten för informationsbegäran för att få se de personuppgifter som registrerats i ministeriets tjänster. 

På blanketten ska du uppge vissa personuppgifter och andra uppgifter så att vi kan lämna ut de registrerade personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen.  

Blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning

Du kan skicka din begäran om information i ett skyddat e-postmeddelande, vilket betyder att meddelandet krypteras. 

Om du vill skicka skyddad e-post ska du registrera din e-postadress i vår tjänst för skyddad e-post. Du får tillgång till tjänsten via en länk som skickas till den registrerade e-postadressen. Innehållet i och bilagorna till ditt meddelande krypteras på behörigt sätt när du skickar meddelandet via tjänsten. 

Du kan börja använda skyddad e-post på följande sätt:

 1. Gå via webbläsaren in på registreringsadressen för skyddad e-post. Välj språk för användargränssnittet uppe till höger. 
 2. Skriv din e-postadress i fältet Avsändare och klicka på Fortsätt.
 3. Klicka på Registrera dig. Du får ett meddelande om att din adress har registrerats. Du kan nu stänga webbläsaren.
 4. Till den e-postadress du uppgett skickas ett meddelande med en länk via vilken du kan identifiera dig och skicka skyddad e-post. 

Du kan också skriva ut den ifyllda blanketten och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor eller lämna in den till servicestället på Riddaregatan. 

Registratorskontoret
Jord- och skogsbruksministeriet
PB 23, 00023 Statsrådet
Besöksadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Öppettider må–fr kl. 7.30–16.15