Forsknings och projektarbete

Skärgårdsdelegationen genomför utrednings- och utvecklingsprojekt som syftar till att stödja ett lyckat genomförande av skärgårdspolitiken både på regional och lokal nivå.
Du kan bekanta dig med skärgårdsdelegationens projekt, utredningar och publikationer på webbplatsen skargardspolitiken.fi

Mer information

Elina Auri, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162041   E-postadress: