Tutkimus- ja hanketyö 

Saaristoasian neuvottelukunta toimeenpanee selvitys- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on tukea saaristopolitiikan onnistunutta toteutusta niin alueellisella kuin paikallisella tasolla.
Saaristoasiain neuvottelukunnan toimeenpanemiin hankkeisiin, selvityksiin ja julkaisuihin voit tutustua saaristopolitiikka.fi –sivustolla

Lisätietoja

Elina Auri, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162041   Sähköpostiosoite: