Laki eläinten lääkitsemisestä

 

Eläinlääkeasetus

 

Lääkerehuasetus

 

Eläinten lääkitsemisestä pidetyt esitykset

 

Eläinten lääkitsemislain uudistamishanke

 

Lääkitsemislain valmistelumateriaalit

Ehdotuksia ja muutostarpeita voimassa olevan lain 387/2014 uudistamiseksi. Keskeneräinen valmisteluasiakirja. Osa tarvittavista muutoksista toteutetaan lain uudistamisen ensimmäisessä vaiheessa, loput seuraavassa vaiheessa.

 

Lakihankkeen valmistelun yhteydessä pidettävät kyselytilaisuudet sidosryhmille

Syksyllä 2020 sidosryhmille järjestetään kyselytilaisuuksia 23.9., 22.10., 11.11. ja 9.12. Tilaisuudet pidetään klo 13:00-15:00. Keväällä 2021 sidosryhmille järjestetään kyselytilaisuus 20.1.2020 klo 13:00-15:00. 

Skype-kokouksiin pääse tästä linkistä: Liity Skype-kokoukseen (Huom! Linkki päivitetty 20.1.2021 klo 13)

Tiimerikansio sidosryhmien käyttöä varten 

Hyvät sidosryhmät, teillä on mahdollisuus osallistua lainsäädännön valmisteluun sidosryhmille tarkoitetun Tiimerikansion kautta. Tiimerikäyttäjäksi kutsumiseksi meidän on lähetettävä teille kutsu henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen ja sen vuoksi tarvitsisimme teiltä alla luetellut tiedot. Lainvalmisteluun osallistuvien sidosryhmien julkisista yhteystiedoista pidetään julkista luetteloa.

1.    Sidosryhmän/yhteistyötahon/toimijan nimi (julkaistava tieto)
2.    Toimiala (julkaistava tieto)
3.    Internet-sivujen osoite (julkaistava tieto)
4.    Julkinen yhteystieto, kuten sähköpostiosoite (julkaistava tieto)
5.    Sidosryhmän/yhteistyötahon/toimijan edustajan nimi ja henkilökohtainen sähköpostiosoite Tiimerikutsua ja Tiimeriin kirjautumista varten (ei julkaistava tieto)

Tiedot 1.-5. voi toimittaa osoitteeseen elintarviketurvallisuus@mmm.fi.
 

Aiheita, kysymyksiä ja päivitystarpeita sidosryhmien pohdittaviksi

Tähän nostetaan sidosryhmien pohdittavaksi sekä kantojen muodostamiseksi laajempaa keskustelua edellyttäviä aiheita. Näistä keskustellaan valmistelun yhteydessä. Kirjalliset kannanotot toimitetaan sidosryhmien Tiimerikansioon. Kirjallisille kannanotoille ilmoitetaan tarvittaessa valmisteluaikataulun kannalta oleelliset määräpäivät.

Kirjallisten kannanottojen ensimmäinen määräpäivä on 6.8.2021 siltä osin kuin kommentit koskevat 28.1.2022 alkaen sovellettavaa lakimuutosta.

Lain nojalla annettaviin asetuksiin liittyvät määräpäivät ilmoitetaan asetusmuutosten yhteydessä.

  • Eläinlääkärin kansallisesti rajoitettu vähittäismyyjän rooli (eläinlääkeasetus johdanto-osa 47, 99(4), 101(4), 103(1), 103(2) artiklat)
  • Perustelut mikrobilääkkeitä koskevan eläinlääkemääräyksen antamiselle (eläinlääkeasetus 105(2) artikla)
  • Hoidosta vastaava eläinlääkäri ja välitön henkilökohtainen vastuu (eläinlääkeasetus 112-114 artiklat)
  • Eläimen tai eläinryhmän kliininen tutkiminen ja muu asianmukainen terveydentilan arviointi (eläinlääkärinammatin harjoittaminen, eläinlääkäripalveluiden tarjoaminen)

Myöhemmin lääkitsemislainsäädännön jatkovalmistelussa keskusteltavia

  • Eläinlääkärin tarvitsema eläinlääkkeen käyttöä koskeva neuvonta
  • Eläinlääkkeen käytössä tarvittava neuvonta eläimen omistajan ja haltijan/pitäjän tarvitsema eläinlääkkeen käyttöä koskeva neuvonta
  • Valtakunnalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan kirjattujen lääkitysten ja sähköisen kirjanpidon valvonnan mahdollisuudet

 

Sidosryhmien kannanottoja

 

Kuulemistilaisuudet 

Aikataulusyistä lain muutosehdotukset esitellään kahdessa eri vaiheessa ja kuulemistilaisuudet pidetään lausuntokierrosten yhteydessä.

Hallituksen esityksen esittely- ja keskustelutilaisuus pidetään 16.6.2021 klo 9:30-12:00 Skype-yhteydellä ja tilaisuuteen voi osallistua suoraan linkistä: linkki lääkitsemislain esittely- ja keskustelutilaisuuteen, linkkiä voidaan tarvittaessa muuttaa tai korjata. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

 

Lausuntopyyntö

 

Saadut lausunnot

  • Linkki hankeikkunaan
  • Saadut lausunnot: Avaa klikkaamalla hankeikkunasivulla oleva tummansininen laatikko, jossa lukee ”Asiakirjat”. Klikkaa kohtaa ”Kaikki asiakirjat” (listan alimpana sinisellä)

 

Ota kantaa  -kyselyt 

Ota kantaa  kyselyitä järjestetään valmistelun yhteydessä. Linkit kyselyihin tulevat tähän.
Täältä voi käydä etukäteen katsomassa, millainen työkalu on kyseessä: www.otakantaa.fi.
 

Lisätietoja

Nina Kaario, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162107   Sähköpostiosoite: