Laki eläinten lääkitsemisestä

Eläinlääkeasetus

Suomeksi_CELEX_32019R0006_FI_TXT

Ruotsiksi_CELEX_32019R0006_SV_TXT

Englanniksi_CELEX_32019R0006_EN_TXT


Eläinlääkeasetuksesta pidetyt esitykset

Uudistuva eläinlääkelainsäädäntö eEläinlääkäripäivät 1602020 Nina Kaario

 

Eläinten lääkitsemislain uudistamishanke

Asettamispäätös - Hanke hallituksen esitykseksi laiksi eläinten lääkitsemisestä 09092020

Hankesuunnitelma - Hanke hallituksen esitykseksi laiksi eläinten lääkitsemisestä 09092020

 

Lääkitsemislain valmistelumateriaalit

 


Lakihankkeen valmistelun yhteydessä pidettävät kyselytilaisuudet sidosryhmille

Syksyllä 2020 sidosryhmille järjestetään kyselytilaisuuksia 23.9., 22.10., 11.11. ja 9.12. Tilaisuudet pidetään klo 13:00-15:00. Keväällä 2021 sidosryhmille järjestetään kyselytilaisuus 20.1.2020 klo 13:00-15:00. 

Skype-kokouksiin pääse tästä linkistä: Liity Skype-kokoukseen (Huom! Linkki päivitetty 20.1.2021 klo 13)

Eläinten lääkitsemislain runko - sidosryhmä-Skype 23.09.2020.

Eläinten lääkitsemislain aiheita pohdittaviksi - sidosryhmä-Skype 22.10.2020

Eläinten lääkitsemislain aiheita pohdittaviksi - sidosryhmä-Skype 11.11.2020

 

Tiimerikansio sidosryhmien käyttöä varten 

Sidosryhmien Tiimerikansio

Hyvät sidosryhmät, teillä on mahdollisuus osallistua lainsäädännön valmisteluun sidosryhmille tarkoitetun Tiimerikansion kautta. Tiimerikäyttäjäksi kutsumiseksi meidän on lähetettävä teille kutsu henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen ja sen vuoksi tarvitsisimme teiltä alla luetellut tiedot. Lainvalmisteluun osallistuvien sidosryhmien julkisista yhteystiedoista pidetään julkista luetteloa.

1.    Sidosryhmän/yhteistyötahon/toimijan nimi (julkaistava tieto)
2.    Toimiala (julkaistava tieto)
3.    Internet-sivujen osoite (julkaistava tieto)
4.    Julkinen yhteystieto, kuten sähköpostiosoite (julkaistava tieto)
5.    Sidosryhmän/yhteistyötahon/toimijan edustajan nimi ja henkilökohtainen sähköpostiosoite Tiimerikutsua ja Tiimeriin kirjautumista varten (ei julkaistava tieto)

Tiedot 1.-5. voi toimittaa osoitteeseen [email protected]
 

Aiheita, kysymyksiä ja päivitystarpeita sidosryhmien pohdittaviksi

Tähän nostetaan sidosryhmien pohdittavaksi sekä kantojen muodostamiseksi laajempaa keskustelua edellyttäviä aiheita. Näistä keskustellaan valmistelun yhteydessä. Kirjalliset kannanotot toimitetaan sidosryhmien Tiimerikansioon. Kirjallisille kannanotoille ilmoitetaan tarvittaessa valmisteluaikataulun kannalta oleelliset määräpäivät.

 

Sidosryhmien kannanottoja

 

Kuulemistilaisuudet 

Aikataulusyistä lain muutosehdotukset esitellään kahdessa eri vaiheessa ja kuulemistilaisuudet pidetään lausuntokierrosten yhteydessä. Kuulemistilaisuuksien uudet ajankohdat ilmoitetaan tällä sivulla. (Tilaisuudet 24.2. ja 22.4. on peruttu)

 

Lääkitsemislaista pidetyt esitykset 

 

 

Ota kantaa  -kyselyt 

Ota kantaa  kyselyitä järjestetään valmistelun yhteydessä. Linkit kyselyihin tulevat tähän.
Täältä voi käydä etukäteen katsomassa, millainen työkalu on kyseessä: www.otakantaa.fi.
 

Lisätietoja

Nina Kaario, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162107