Vieraspetohankkeella taataan pesimärauhaa linnuille

SOTKA-vieraspetohanke koostuu useasta osahankkeesta, joilla pyritään takaamaan vesilintujen pesimärauha. Hankkeessa keskitytään erityisesti poistamaan vieraspetoja eli minkkejä ja supikoiria lintujen pesimäalueilta. 

SOTKA-vieraspetojen tehopyyntikonseptit hankkeessa Suomen riistakeskus on kehittänyt toimivan mallin tehokkaan vieraspetopyynnin toteuttamiseen saaristossa ja mantereen tärkeillä vesilintukosteikoilla. Tutustu vieraspetojen pyyntiin vieraspeto.fi-sivustolla.

SOTKA-vieraspetohanke saaristossa pyrkii saavuttamaan vieraspedoista vapaan saariston sekä luonnonsuojelualueilla että niiden ulkopuolella. Hankketta toteuttavat Suomen riistakeskus, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö sekä Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry. Sotka vieraspetohankkeen toimet jatkuvat muun muassa SLHSY:n Kohti vastuullista vieraspetopyyntiä-hankkeessa, sekä Luonnon ja riistanhoitosäätiön toiminnassa. Vieraspetojen torjuntaa tehdään tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa muun muassa Biodiversea LifeIP -hankkeen puitteissa.

Helmi-ohjelman vieraspetopyynnit käynnistyvät kesällä 2021. Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa tällä hallituskaudella 80 arvokasta lintuvettä, ja reilulle 70 kohteelle tarvitaan myös tehokasta vieraspetotorjuntaa. Osa pyyntialueista on valtion suojelualueita ja osa yksityisiä. Helmi-vieraspetopyynnit toteutetaan laajassa yhteistyössä Metsähallituksen, ELY-keskusten, Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten ja maanomistajien kesken. Toteutuksessa hyödynnetään SOTKA-vieraspetokonseptin oppeja. 

SOTKA-mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke kannustaa hyvien lintuvesien äärellä asuvia vapaa-ajan asukkaita vieraspetojen torjuntaan. Toteutuksesta vastaa Suomen metsästäjäliitto. Hankkeen kulmakivenä on tiivis yhteistyö asukkaiden ja paikallisten metsästäjien välillä. Myös viestinnällä ja neuvonnalla on hankkeessa erityisen merkittävä rooli. 

Lisätietoja