Vieraspetohankkeella taataan pesimärauhaa linnuille

Haahka-vieraspedot on osahanke, jolla pyritään takaamaan pesimärauha linnuille.

Ympäristöministeriön Helmi-ohjelmassa kunnostetaan tällä hallituskaudella 80 arvokasta suojelualueiden lintujärveä. Näistä suurimmalle osalle tarvitaan jatkuva toimiva vieraspetojen poistopyynti. Osa alueista on valtion suojelualueita ja osa on yksityisiä.

Toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä Metsähallituksen luontopalveluiden, ELY-keskusten, Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten kesken.

Toimintaan on kaavailtu jatkuvakestoista paikallispyyntiä sekä ammattimaisten pyytäjien tehoiskuja.

Hankkeessa keskitytään erityisesti vieraspetojen minkin ja supikoiran poistamiseen lintujen pesimäalueilta.

Hankkeen päävetovastuu on Suomen riistakeskuksella. Muita toimijoita on Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry sekä mm. Pargas Jaktvårdsförening rf.

 

Lisätietoja