Vieraspetohankkeella taataan pesimärauhaa linnuille

SOTKA-vieraspetohanke koostuu useasta osahankkeesta, joilla pyritään takaamaan vesilintujen pesimärauha. Hankkeessa keskitytään erityisesti poistamaan vieraspetoja eli minkkejä ja supikoiria lintujen pesimäalueilta. 

SOTKA-vieraspetojen tehopyyntikonseptit hankkeessa Suomen riistakeskus on kehittänyt toimivan mallin tehokkaan vieraspetopyynnin toteuttamiseen saaristossa ja mantereen tärkeillä vesilintukosteikoilla. Tutustu vieraspetojen pyyntiin vieraspeto.fi-sivustolla.

SOTKA-vieraspetohanke saaristossa pyrkii saavuttamaan vieraspedoista vapaan saariston sekä luonnonsuojelualueilla että niiden ulkopuolella. Hankketta toteuttavat Suomen riistakeskus, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö sekä Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry. Sotka vieraspetohankkeen toimet jatkuvat muun muassa SLHSY:n Kohti vastuullista vieraspetopyyntiä-hankkeessa, sekä Luonnon ja riistanhoitosäätiön toiminnassa. Vieraspetojen torjuntaa tehdään tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa muun muassa Biodiversea LifeIP -hankkeen puitteissa.

Helmi-ohjelman vieraspetopyynnit käynnistyvät kesällä 2021. Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa tällä hallituskaudella 80 arvokasta lintuvettä, ja reilulle 70 kohteelle tarvitaan myös tehokasta vieraspetotorjuntaa. Osa pyyntialueista on valtion suojelualueita ja osa yksityisiä. Helmi-vieraspetopyynnit toteutetaan laajassa yhteistyössä Metsähallituksen, ELY-keskusten, Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten ja maanomistajien kesken. Toteutuksessa hyödynnetään SOTKA-vieraspetokonseptin oppeja. 

SOTKA-mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke kannustaa hyvien lintuvesien äärellä asuvia vapaa-ajan asukkaita vieraspetojen torjuntaan. Toteutuksesta vastaa Suomen metsästäjäliitto. Hankkeen kulmakivenä on tiivis yhteistyö asukkaiden ja paikallisten metsästäjien välillä. Myös viestinnällä ja neuvonnalla on hankkeessa erityisen merkittävä rooli. 

Lisätietoja

Heidi Krüger, projektipäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162072   Sähköpostiosoite: