Kunniamerkkiehdotusten tekeminen

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot, laitokset, yhteisöt ja yritykset voivat lähettää ministeriöön ehdotuksia Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä, joita myönnetään Suomen kansalaisille vuosittain 6.12. (ritarikuntien sivuille). Keskusjärjestöjen ja konserniyhteisöjen tulee toimittaa ehdotukset myös alaistensa järjestöjen ja yhteisöjen osalta.

Kunniamerkkiehdotukset ja yhteenvetolomake  pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön mahdollisuuksien mukaan kesäkuun loppuun mennessä, mutta viimeistään 31.7. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei voida ottaa huomioon. Ministeriöstä tehtäville esityksille on merkkikohtaiset kiintiöt, joita ministeriö ei voi ylittää. Myös kunniamerkin luokka voidaan muuttaa ministeriön käsittelyssä tai ritarikunnissa. Ehdotusten tekijöiden tulee ottaa huomioon, että erityisesti ritarimerkkien ja näitä korkeampien kunniamerkkien osalta kaikkia ehdotettuja kunniamerkkejä ei ehdotusten suuren määrän vuoksi voida vuosittain kiintiöiden puitteissa myöntää eikä ministeriöstä esittää. Aiempina vuosina tehtyjä ehdotuksia ei ministeriössä käsitellä toistamiseen, vaan ehdotuksesta on tehtävä uusi aloite.

Kunniamerkkiehdotukset

Kunniamerkkiehdotukset tehdään ritarikuntien sivuilta saataville lomakkeille ja ritarikuntien ohjeiden mukaisesti, joihin pyydämme tutustumaan huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä ehdotuksia ei käsitellä maa- ja metsätalousministeriössä.

Kunniamerkkiehdotuslomakkeiden lisäksi tulee aina täyttää ministeriön ehdotusten saate- ja
yhteenvetolomake, johon merkitään ehdotusten tekijän yhteystiedot ja kunniamerkkien toivottu
toimittamistapa sekä ehdotukset ryhmiteltyinä kunniamerkeittäin suuruusjärjestyksessä
(komentajamerkit, ritarimerkit, ansioristit ja mitalit) aakkostettuina sekä jokaisesta ehdotuksesta tärkeysjärjestysnumero.

Ehdotusten toimittaminen

Kunniamerkkiehdotukset sekä saate- ja yhteenvetolomakkeet toimitetaan ministeriön kirjaamoon.

Kirjaamon postiosoite: PL 30, 00023 Valtioneuvosto
ja käyntiosoite: Valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 b, 00170 Helsinki.

Kunniamerkkien toimittaminen saajille

Ritarikuntien kanslia toimittaa kaikki myönnetyt kunniamerkit pääsääntöisesti joulukuun aikana
esityksen tehneille ministeriöille, jotka huolehtivat kunniamerkkien edelleen jakelusta. Ainoastaan joulukuun 6. päivänä Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivän vastanotolle kutsutut kunniamerkin saajat voivat noutaa kunniamerkkinsä Ritarikuntien kansliasta.

Maa- ja metsätalousministeriöön toimitettavien kunniamerkkiesitysten saate- ja yhteenvetolomakkeessa tulee ilmoittaa ehdotuksen tekijän yhteystiedot sekä yhteyshenkilö. Lomakkeessa tulee myös mainita, halutaanko myönnetyt kunniamerkit noutaa ministeriöstä osoitteesta Hallituskatu 3 A, 00170 Helsinki.

Ministeriöstä ilmoitetaan yhteyshenkilöille, kun merkit ovat noudettavissa. Niille ehdotusten tekijöille, jotka eivät ole ilmoittaneet noutavansa kunniamerkkejä ministeriöstä, ne toimitetaan postitse.

Pyydämme huomioimaan, että itsenäisyyspäivänä myönnettävien kunniamerkkien luovutustilaisuudet tulee ajoittaa aikaisintaan alkuvuoteen ministeriön merkkien jakelukäsittelyyn tarvitseman työskentelyajan vuoksi.

Lomakkeet