Polku läpi vesihuollon historian kolmella vuosisadalla. Kaikki kuvat ovat grafiikkakuvia. 1872. Lehmä. Salomon Tuominiemi rakentaa Ilmajoelle maaseudun ensimmäisen yhteisen vesijohdon. 1873. Viipurin vaakuna. Viipuriin aletaan rakentaa viemäreitä. 1875. Pykälämerkki. Säädetään kunnallislaki, jonka pohjalta syntyy kunnallinen itsehallinto. 1876. Helsingin vaakuna. Helsinkiin perustetaan Suomen ensimmäinen vesilaitos. 1879. Viemärin kansi. Terveysasetus pohjustaa kaupunkien viemäröintiä. 1890. Pääkallokuvainen pullo ja vesikaivo. Helsingissä tarkastetaan 82 kaivoa, joista vain kuudessa on juomakelpoista vettä. 1900. Vesivessa. Helsinkiin asennetaan ensimmäiset vesi-WC:t. 1901. Piirros taloista, kuusista ja teollisuuslaitoksista. Tampereen Piispalaan perustetaan Suomen esimmäinen vesiosuuskunta. 1910. Jätevedenpuhdistuslaitoksen rakennuksia. Helsinkiin ja Lahteen rakennetaan ensimmäiset jätevedenpuhdistamot. 1915. 2 hautakiveä, joille on tuotua kukkia.  3300 ihmistä sairastuu ja 300 kuolee vesihuoltoon liittyvässä lavantautiepidemiassa Tampereella. 1962. Joutsenia vedessä. Säädetään vesilaki, joka tehostaa vesiensuojelua. 1967. Tohtorinhattu. Teknilliseen korkeakouluun perustetaan ensimmäinen vesihuollon professuuri. 1970. Ihmisiä. Vesihallitus perustetaan vastaamaan vesihuollon kokonaissuunnittelusta ja valvonnasta. 1974. Vesihana. Säädetään jätevesimaksulaki, veden ominaiskulutus kääntyy laskuun. 1982. Tunneli. Päijänne-tunneli otetaan käyttöön. 1995. Euroopan lippu. Suomi liittyy Euroopan unioniin. 2001. Eduskuntataloa jäljittävä kuva. Säädetään vesihuoltolaki, joka velvoittaa kunnat kehittämään vesihuoltoa. 2017. Suomen kartta. Yli 90% suomalaisista saa vetensä vesihuoltolaitosten verkostoista. Hanasta tuleva vesi pisara.

 

 

lähde: Hanaa!/Tapio S. Katko, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
grafiikka: Mari Huhtanen/Kilda