Kehittämisen työkaluja

 

Lähiruokaohjelman ulkopuolinen arviointi 2018

Arviointiraportti

Lähiruokaohjelmasta valmistui väliraportti ja väliarviointi keväällä 2015

Väliraportti

Väliarviointi

Lähiruokaohjelmasta rahoitettuja hankkeita ja työkaluja

Lisätietoja

Kirsi Viljanen, lähiruokakoordinaattori 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162142