Pohjoismaiden ja Itämeren maiden metsäyhteistyö

Pohjoismaiden kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasiain ministerineuvosto (MR-FJLS) kokoontuu kerran vuodessa. Ministerineuvoston alla toimii metsätalousasiain virkamieskomitea (ÄK-Skog). Komitea kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Ministerineuvoston asiavalmistelun lisäksi virkamieskomitea päättää oman toimialueensa budjetin puitteissa projektirahoituksesta, valmistelee strategioita ja toimintaohjelmia ja ohjaa sen alla toimivia yhteistyöelimiä. Yksi näistä on metsäntutkimuksen pohjoismainen yhteistyöelin Samnordisk Skogsforskning (SNS), jonka puheenjohtajuus kiertää pohjoismaisilla tutkimuslaitoksilla. Toinen merkittävä elin on pohjoismainen geenivarakeskus NordGen. Suomi on seuraavan kerran pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2025.

Itämeren alueen maille merkittävin metsäyhteistyön väline on EU:n Itämeren alueen strategia. Itämeren alueen strategian toimintaohjelmaan sisältyy lippulaivahanke Sustainable forest management in the Baltic Sea Region – EFINORD, jota koordinoi Euroopan metsäinstituutin (EFI) Pohjois-Euroopan aluetoimisto EFINORD yhdessä SNS:n ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Arktinen neuvosto

Suomi oli Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa kahden vuoden ajan 2017-2019, toukokuussa 2019 puheenjohtajuus siirtyi Islannille. Arktisen neuvoston tehtävänä on edistää ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä ja asukkaiden hyvinvointia arktisilla alueilla. Neuvoston jäseniä ovat pohjoismaat, Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada. Yhteistyössä ovat mukana myös alueen alkuperäiskansat. Arktisen neuvoston hankkeista maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvat mm. arktisen kasvillisuuden ja eläimistön suojelu ja biotaloutta koskeva yhteistyö.

Barentsin metsätyöryhmä

Barentsin metsätyöryhmä (Barents Forest Sector Working Group, WBBFS) on Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) alainen työryhmä, joka perustettiin vuonna 2000. Aiemmin työryhmä tunnettiin nimellä Barentsin metsäverkosto (The Barents Forest Sector Network). Suomi toimi Barentsin euroarktisen neuvoston ja Barentsin metsätyöryhmän puheenjohtajana lokakuusta 2021 alkaen lokakuuhun 2023 saakka. Suomen kaksivuotisen puheenjohtajakauden tärkein tapahtuma oli Barentsin metsäfoorumi vuonna 2023.

Vuosittain pidetään vähintään kaksi työryhmäkokousta.

Muualla palvelussamme

Pohjoinen alueellinen yhteistyö
Arktinen neuvosto
Barentsin metsätyöryhmä

Muualla verkossa

Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajana 2017-2019
Pohjoismainen metsäntutkimuksen yhteistyöelin SNS
Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen
EU:n Itämeren alueen strategia

Lisätietoja:

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162238   Sähköpostiosoite: