Pohjoismaiden ja Itämeren maiden metsäyhteistyö

Pohjoismaiden kalastus-, vesiviljely-, maatalous-, elintarvike- ja metsätalousasiain ministerineuvosto (MR-FJLS) kokoontuu kerran vuodessa. Ministerineuvoston alla toimii metsätalousasiain virkamieskomitea (ÄK-Skog). Komitea kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Ministerineuvoston asiavalmistelun lisäksi virkamieskomitea päättää oman toimialueensa budjetin puitteissa projektirahoituksesta, valmistelee strategioita ja toimintaohjelmia ja ohjaa sen alla toimivia yhteistyöelimiä. Yksi näistä on metsäntutkimuksen pohjoismainen yhteistyöelin Samnordisk Skogsforskning (SNS), jonka puheenjohtajuus kiertää pohjoismaisilla tutkimuslaitoksilla. Toinen merkittävä elin on pohjoismainen geenivarakeskus NordGen.

Itämeren alueen maille merkittävin metsäyhteistyön väline on EU:n Itämeren alueen strategia. Itämeren alueen strategian toimintaohjelmaan sisältyy lippulaivahanke Sustainable forest management in the Baltic Sea Region – EFINORD, jota koordinoi Euroopan metsäinstituutin (EFI) Pohjois-Euroopan aluetoimisto EFINORD yhdessä SNS:n ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Arktinen neuvosto

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa kahden vuoden ajan toukokuusta 2017 alkaen. Arktisen neuvoston tehtävänä on edistää ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä ja asukkaiden hyvinvointia arktisilla alueilla. Neuvoston jäseniä ovat pohjoismaat, Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada. Yhteistyössä ovat mukana myös alueen alkuperäiskansat. Arktisen neuvoston hankkeista maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvat mm. arktisen kasvillisuuden ja eläimistön suojelu ja biotaloutta koskeva yhteistyö.

Muualla palvelussamme
Suomi ja Ruotsi tiivistävät metsäyhteistyötä (MMM:n tiedote 27.8.2018)
Metsäystävyksiä ikuisesti – Suomen ja Ruotsin metsäyhteistyö syveni Hanasaaressa huhtikuussa (MMM:n uutinen 9.5.2018)
Suomi ja Ruotsi vahvistavat metsäyhteistyötä – Nyt kehitetään yhdessä kestäviä biopohjaisia ratkaisuja (MMM:n tiedote 18.4.2018)
Suomi ja Ruotsi syventävät metsäyhteistyötä konferenssissa Hanasaaressa (MMM:n tiedote 17.4.2018)
Pohjoinen alueellinen yhteistyö
Arktinen neuvosto

Muualla verkossa
Suomi Arktisen neuvoston puheenjohtajana 2017-2019
Pohjoismainen metsäntutkimuksen yhteistyöelin SNS
Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen
EU:n Itämeren alueen strategia

Video: Tandem Forest Values Hanasaari 2018

 

Lisätietoja:

Teemu Seppä, kansainvälisten asiain neuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162158