Pyyntilupa ja alueellinen kiintiö

Maa- ja metsätalousministeriön säätää asetukset suurimmista sallituista pyyntilupamääristä metsästysvuosittain. Pyyntiluvat voidaan myöntää poikkeuslupina tai alueellisen kiintiön perusteella. Suomen riistakeskus vastaa alueellisen kiintiön nojalla sallitun rauhoituksesta poikkeamisen seurannasta.

Metsästysasetuksessa säädetään pyyntiluvan myöntämisen edellytyksistä sekä määräyksistä.

Hirven, kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen on oltava pyyntilupa. Suomen riistakeskus myöntää myös luvat euroopanmajavan, itämerennorpan, hallin ja metsästykseen voimassa olevan metsästysasetuksen mukaisesti. Lisäksi peltopyyn metsästykseen voidaan myöntää lupa muualla kuin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin pyyntiluvan tai alueellisen kiintiön nojalla metsästettävistä riistaeläinlajeista, pyyntiluvan ja alueellisen kiintiön myöntämisen edellytyksistä sekä myöntämisessä noudatettavasta menettelystä ja muista pyyntilupaa koskevista seikoista sekä pyyntiluvan tai alueellisen kiintiön nojalla saadun saaliin ilmoittamisesta.

Pyyntilupien ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavan metsästyksen vuotuista saalismäärää voidaan rajoittaa. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä riistaeläinlajia rajoitus koskee, suurimmasta sallitusta saalismäärästä, saalisyksilöiden sukupuolesta ja iästä sekä alueesta, jota rajoitus koskee.

Muualla palvelussamme

Asetukset

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus: Pyyntilupalomakkeet

Metsästysasetus

Eräluvat: Metsästys luonnonsuojelualueilla

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: