OECD

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö. Suomi on ollut OECD:n jäsen vuodesta 1969. OECD:n analyysityö ja järjestössä käytävä keskustelu luovat pohjaa Suomessa tapahtuvalle päätöksenteon valmistelulle ja antavat ulkopuolisen asiantuntija-arvion siitä, millä tavoin vallitsevaa politiikkaa tai rakenteita eri sektoreilla voisi kehittää. OECD:n analyyseissa ja seurantaraporteissa Suomi käsitellään osana EU:ta ja komission rooli kokouksissa on usein merkittävä.

Yleisvastuu OECD-asioiden hoidosta Suomessa on ulkoasiainministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastolla. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa OECD-työskentelyssä Suomen kannanotoista maatalous- ja kalastuskomiteoissa sekä maatalouskomitean alaisissa työryhmissä ja erityisaiheisiin keskittyvissä seminaareissa ja työpajoissa. Kokouksiin osallistuu MMM:n virkamiesten lisäksi hallinnonalamme edustajia elintarviketurvallisuusvirasto Ruokavirastosta sekä luonnonvarakeskus Lukesta.

Suomen pysyvässä OECD-edustustossa Pariisissa työskentelee MMM:n hallinnonalan erityisasiantuntija.

Muualla verkossa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD

OECD:n maatalous-, elintarvike- ja kalastussivusto

Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä

Lisätietoja