FI SV EN

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan sopeutumistoimet 

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpiteistä erityisesti maataloudessa ja elintarviketuotannossa, metsätaloudessa, vesitaloudessa, kalastuksessa ja kalataloudessa sekä poro- ja riistataloudessa. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa kansallisella tasolla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien hallinnasta sekä metsätuhojen ja vieraslajien ehkäisystä. 

Sopeutumistyötä tehdään jo aktiivisesti osana maa- ja metsätalousministeriön jokapäiväistä työtä. Lisäksi ministeriö on valmistellut oman hallinnonalansa ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelman. Tavoitteena on sisällyttää sopeutuminen osaksi hallinnonalan kaikkia toimialoja. 

Lue lisää

Metsät ja ilmastonmuutos
Maatalouden ilmasto-ohjelma
Vesiasiat maa- ja metsätalousministeriössä
Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022-2027
Varautuminen maa- ja metsätalousministeriössä
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma
Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeet

Muualla verkossa

Vieraslajit.fi
Vesi.fi

 

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, luonnonvaraneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162104   Sähköpostiosoite: