Kalavarojen hoito

Kalastuslain keskeisenä tehtävänä on säännellä kalastusoikeutta ja –menetelmiä, kalakantojen hoitoa sekä kalatalouden hallintoa kalavarojen käytön ja hoidon osalta.

Vuonna 2010 julkaistussa Suomen kalalajien uhanalaisuusarviossa äärimmäisen uhanalaisiksi kalalajeiksi on luokiteltu järvilohi, meritaimen, merialueen harjus ja Saimaan nieriä. Vaelluskalakantojen tilan parantamiseksi tulee hoitaa elinympäristöjä suojelemalla ja parantamalla, kalateitä rakentamalla, kalastusta ohjaamalla sekä kaloja istuttamalla.

Kalalajien uhanalaisuusarvio

Muualla verkossa

Euroopan komissio, kalakantojen hoito

Lisätietoja

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162404   Sähköpostiosoite: