Viljava vihannesmaa − kestävä tuotanto (VIIVI)

Hakija: Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Terhi Suojala-Ahlfors (Luke)
Kokonaisrahoitus: 316 000 €
Hankeaika: 1.2.2021-30.9.2024

Kotimaisilla kasviksilla on hyvä maine kuluttajien keskuudessa, ja niiden kysynnän odotetaan kasvavan. Vihannestuotantoon avomaalla liittyy kuitenkin haasteita ympäristövaikutusten hallinnan kannalta, ja viljelymaiden kasvukunnon ylläpitäminen on olennaista kysynnän lisääntyessä. Hankkeessa pureudutaan maanparannusmenetelmien käyttöön vihannesviljelyssä, todennetaan niiden vaikutuksia ja koostetaan käytettävissä oleva tieto tukemaan viljelijän päätöksentekoa.

Maanparannusaineisiin ja viherlannoitukseen keskittyvät kolmivuotiset kokeet toteutetaan vihannestuotantoon soveltuvilla karkeilla kivennäismailla. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan menetelmien vaikutuksia erityisesti maan rakenteeseen, vedenpidätyskykyyn ja ravinnekuormitukseen. Lisäksi tarkastellaan menetelmien vaikutuksia satoon ja sadon laatuun.

Hankkeen toteuttaa Luonnonvarakeskus yhteistyössä Apetit Ruoka Oy:n kanssa 1.2.2020-30.6.2024. Hanketoimijoilla on suorat yhteydet aihepiirin keskeisiin toimijoihin (tuottajat, yritykset, hallinto, lainsäädäntö ja viranomaiset). Hankkeen toiminta kattaa vihannestuotannon kannalta keskeiset maantieteelliset alueet, mikä takaa hyvän näkyvyyden viljelijöiden keskuudessa. Maanparannusaineita kehittävät ja markkinoivat yritykset ovat sitoutuneet tukemaan hanketta materiaalien ja käytännön asiantuntemuksen muodoissa.