Kyberpoikkeamanhallinnan prosessit ja toimintaohjeet elintarviketuotannossa ja –jakelussa (KPTE)

Hakija: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (JAMK)
Vastuututkija: Mika Karjalainen (JAMK)
Kokonaisrahoitus: 103 000 €
Hankeaika: 1.2.2022-31.3.2023

Hanke päättynyt. 

Toimintasuositukset

Maailmalla on jo uutisoitu lukuisista kyberhyökkäyksistä elintarviketuotannon ja -jakelun järjestelmiin ja organisaatioihin. Motivoituneen uhkatoimijan hyökkäys Suomessa useisiin arvoketjun kohteisiin samanaikaisesti tuottaisi heijastevaikutuksiltaan dramaattisia seurauksia. Kansallisen resilienssin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että uhkiin varautumiseen ja niistä toipumiseen tarvittavat prosessit ja toimintaohjeet saadaan mahdollisimman pian arvoketjun toimijoiden tietoisuuteen ja niissä tarvittava yhteistoiminta sovituksi.

Hankkeessa analysoidaan ja kehitetään digitaalisoituvan maatalouden sekä sen tuotteita jalostavan elintarviketuotannon ja –jakelun arvoketjun digitaalisiin ympäristöihin liittyviä̈ kyberpoikkeamienhallinnan prosesseja ja toimintaohjeita. Niitä tarvitaan lisäämään kyberturvallisuutta ja varmistamaan yhteiskunnan kannalta kriittisen toiminnan jatkuvuutta ja huoltovarmuutta myös kyberpoikkeamatilanteissa. Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota myös yhteistoimintaan valtakunnallisella tasolla uhkatiedon jakamisessa sekä tilannekuvassa. Hanke on erityisesti nyt COVID-19 pandemian aikana äärimmäisen ajankohtainen, sillä uhka-ajattelulle sekä sen mukaiselle varautumiselle on olemassa erittäin paljon vaatimuksia ja tarvetta.

Hankkeessa tuotettavat prosessit ja toimintaohjeet tulevat alan toimijoiden tietoisuuteen ja käyttöön hankkeen päätyttyä. Niiden avulla varmistetaan kansallista toimintakykyä ja ne mahdollistavat kehittyneen maatalouden riskienhallinnan ja kyberturvallisuuden kehittymisen varmistamaan kilpailukykyä.