FI SV EN

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee, eikä ilmastonmuutosta voida enää kokonaan estää. Ilmaston lämmetessä sekä sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden yleistyessä niin luonto kuin yhteiskunta joutuvat poikkeuksellisen nopean muutoksen kohteeksi.

Ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin, kuten tulvien yleistymiseen, on varauduttava ja kyettävä sopeutumaan. Sopeutumisella pyritään varautumaan ilmaston muuttumiseen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sopeutumistoimenpiteisiin ryhtyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on kaikkein kustannustehokkainta.

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman päämääränä on, että yhteiskunnalla on kyky sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin ja hallita niihin liittyvät riskit. Sopeutumissuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 20.11.2014. Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toimeenpanon väliarviointi julkaistiin 3.4.2019.

Katso myös

Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 2022
Tietoisku (2018) ja esite (2009) sopeutumisesta
Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla

Sopeutuminen ja ilmastolaki 

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma on osa ilmastolain mukaista ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää. 

Ilmastolain mukaan valtioneuvosto hyväksyy kansallisen sopeutumissuunnitelman vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Sopeutumissuunnitelma sisältää riski- ja haavoittuvuustarkastelun sekä tarpeen mukaan hallinnonaloittaisia, sopeutumista koskevia toimintaohjelmia. 

Sopeutumistoimien toimeenpanosta, niiden riittävyydestä ja tehokkuudesta raportoidaan vähintään kerran vaalikaudessa osana ilmastovuosikertomusta. Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman toimeenpanotilanteesta raportoitiin 17.6.2020 eduskunnalle annetussa ilmastovuosikertomuksessa 2020.

Katso myös

Ilmastolaki
YM: Ilmastolaki 
Julkaisut ja materiaalit

Ilmastonmuutos haltuun -uutiskirje

Tietoa ilmastonmuutoksen varautumisesta ja sopeutumisesta löytyy tämän sivuston ohella Ilmasto-opas.fi ja ilmastonmuutoshaltuun.fi -sivustoilta sekä Ilmastonmuutos haltuun -uutiskirjeestä. Maa- ja metsätalousministeriön koostaman uutiskirjeen ensimmäinen numero ilmestyi marraskuussa 2020. Liity postituslistalle ja saat ajankohtaiset sopeutumiskuulumiset suoraan sähköpostiisi!

Tilaa Ilmastonmuutos haltuun -uutiskirje

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104