Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmasto muuttuu hillintätoimista huolimatta, eikä muutosta voida enää kokonaan estää. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt Suomessakin, ja vaikutukset tulevat jatkossa voimistumaan. Ilmastonmuutoksen myötä Suomen lämpötilat nousevat, sademäärät kasvavat, lumipeiteaika lyhenee ja routaa on aiempaa vähemmän. Myös sään ääri-ilmiöt muuttuvat. Ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin on siten sopeuduttava. 

Sopeutuminen on osa ilmastopolitiikkaa

Ilmastolain 2022 mukaan kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on osa ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää. Ilmastolain mukaisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan toimia, joilla varaudutaan ja mukaudutaan ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin. Sopeutuminen kattaa myös toimia, joiden avulla voidaan hyötyä ilmastonmuutokseen liittyvistä vaikutuksista. 

Kansallisella tasolla ilmastonmuutokseen sopeutumistyön koordinaatiosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Sopeutuminen koskettaa kuitenkin kaikkia ministeriöitä ja hallinnonaloja ilmastonmuutoksen moninaisten ja laaja-alaisten seurausten vuoksi. Suomen sopeutumispolitiikan toimeenpanon lähtökohta on jo pitkään ollut, että sopeutuminen sisällytetään hallinnon- ja toimialojen normaaliin suunnitteluun ja toimintaan. Lisäksi yhteistyö julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kehittyy jatkuvasti.

Suomen sopeutumispolitiikka

Sopeutumista on edistetty Suomessa kansallisen tason politiikkatoimilla 2000-luvun alusta asti. Vuoden 2023 alusta sopeutumista on kansallisella tasolla toimeenpantu kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 mukaisesti. 

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, luonnonvaraneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162104   Sähköpostiosoite: