Lintuinfluenssan leviämiseen vaikuttavien riskitekijöiden kartoitus ja sen alueellinen ja ajallinen esiintyminen Suomen kananmuna- ja broilerituotannossa

Hakijat: Ruokavirasto, Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus)

Vastuututkija: Pirkko Tuominen (Ruokavirasto)

Kokonaisrahoitus: 67 000 €

Hankeaika: 15.1.2020-14.4.2022

Hanke päättynyt. 

Toimintasuositukset

Hanke toteuttaa osaltaan Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (EU)2018/1136 art. 3, kohdassa 1, jäsenmailta edellytettyä arviointia. Tavoitteena on arvioida, mikä olisi vaikuttavin siipikarjan ulkonapitokieltoaika ja -alue, nyt ulkonapitokielto koskee koko maata ja kaikkia tuotantomuotoja. Ulkonapitokielto vaikuttaa heikentävästi ulkoilevien lintujen hyvinvointiin, minkä vuoksi alueellinen ja ajallinen rajaaminen on perusteltua.

Hankkeessa kerätään olemassa oleva tieto korkeapatogeenisesta lintuinfluenssaviruksesta sekä sen aiheuttamasta taudinkuvasta ja levinneisyydestä. Lisäksi kartoitetaan lintuinfluenssan maahantulo- ja leviämisriskin riskitekijät. Tavoitteena on tuottaa lisäksi lintuinfluenssan tartuntariskiä kuvaavia karttajulkaisuja, joissa otetaan huomioon siipikarjatilojen maantieteellinen sijainti, etäisyys vesistöihin ja toisiin tiloihin, alueen lintutiheys, tilan ulkopuoliset yhteydet, tuotantomuodot ja sääolot.