Valtionavustukset

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta. Rahoituksen saamiseen liittyvät ehdot ja kriteerit kerrotaan avustuskohtaisessa hakuilmoituksessa. Rahoituksen käyttöä seurataan ja tuloksista raportoidaan rahoittajalle. Rahoitusta myönnetään yleis- tai erityisavustuksena.

Valtionavustusrahoituksen myöntäminen ja käyttäminen perustuvat valtionavustuslakiin (688/2001). Jos määrärahaa koskee erityislaki, noudatetaan ensisijaisesti erityislakia. 

Avoinna olevat haut

Avoinna olevat maa- ja metsätalousministeriön haut -digipalvelussa

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja uudet digipalvelut

Valtionhallinnossa yhtenäistetään valtionavustustoimintaa ja otetaan käyttöön uudet digipalvelut. Kehittämisen tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, avoimuutta ja sujuvoittaa toimintaa. Jatkossa valtionavustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-digipalvelussa ja rahoituksen käyttöön liittyvät tiedot löytyvät Tutkiavustuksia.fi-digipalvelusta. 

Uusien digipalvelujen käyttöön siirrytään syksystä 2023 alkaen. Tiedotamme valtionavustushauista mmm.fi- ja Haeavustuksia.fi-sivustoilla.