Metsien monimuotoisuus ja suojelu

Turvaamalla metsäluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaan vaikuttavia tekijöitä vahvistetaan ekologista kestävyyttä. Monipuoliset ja luonnoltaan monimuotoiset metsät ovat se ekologinen perusta, jolle kaikki metsien hoito ja käyttö rakentuu. Monimuotoisuuden turvaaminen on olennainen osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.

Puun käytön kasvaessa monimuotoisuuden turvaamista tehostetaan. Ympäristöasiat ja luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon sekä metsän- että luonnonhoidossa toisiaan tukevana kokonaisuutena.

Metsät ovat ensisijainen elinympäristö noin kolmasosalle maamme uhanalaisista lajeista. Uhanalaisia metsälajeja on lukumääräisesti paljon, koska metsälajejakin on paljon. Lehtojen ja vanhojen metsien merkitys on uhanalaisten lajien kannalta huomattava.

Monet luontotyyppien rakennepiirteet, kuten kuolleen puun, järeiden puiden ja lehtipuun määrä sekä vanhojen ikäluokkien osuus, ovat muuttuneet metsien käytön myötä. Usein kyse on historiallisesta kehityksestä, joka liittyy metsien käytön ja yhteiskunnan tarpeiden muuttumiseen.

Monimuotoisuutta turvataan erilaisilla strategioilla

Monimuotoisuuden turvaamista on tehostettu 1990-luvulta lähtien. Metsälajeja onkin toimenpiteiden ansiosta saatu poistettua uhanalaisten listalta. Lajiston köyhtyminen ei kuitenkaan ole vielä pysähtynyt, joten toimia tarvitaan edelleen.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan sekä suojelualueita että talousmetsien luonnonhoitoa. Monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä on määritelty muun muassa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa vuosille 2016–2025 (METSO), Kansallinen metsästrategia 2025:ssa sekä Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiassa ja toimintaohjelmassa vuosiksi 2012–2020 (Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi).

Muualla palvelussamme
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on tärkeä osa luonnonvarojen kestävää käyttöä (MMM:n blogi 23.3.2020)
Metsien suojelu ja monimuotoisuus Suomessa -infokuvia
Metsälajien uhanalaisuuskehityksessä plussia ja miinuksia -blogi
Luontotyyppejä ja kokonaiskestävyyttä -blogi
Kansallinen metsästrategia 2025
Metsätalouden kestävyys

Muualla verkossa
Metsonpolku
Ympäristöministeriön monimuotoisuussivut
Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitosivut
 

Lisätietoja

Katja Matveinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287  


Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190