Metsien monimuotoisuus ja suojelu

Monipuoliset ja luonnoltaan monimuotoiset metsät ovat se ekologinen perusta, jolle kaikki metsien hoito ja käyttö rakentuu. Monimuotoisuuden turvaaminen on osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsät ovat ensisijainen elinympäristö yli kolmasosalle maamme uhanalaisista lajeista. Monet luontotyyppien rakennepiirteet ovat muuttuneet metsänkäsittelyn myötä. Talousmetsien ekologinen kestävyys turvataan myös puuraaka-aineen korjuun määrän ja korjuutapojen muuttuessa.

Monimuotoisuutta turvataan erilaisilla strategioilla

Monimuotoisuuden turvaamista on tehostettu 1990-luvulta lähtien ja metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymistä on saatu hidastettua. Köyhtyminen ei kuitenkaan ole vielä pysähtynyt, joten toimia tarvitaan edelleen. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan sekä suojelualueita että talousmetsien luonnonhoitoa. Monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä on määritelty muun muassa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa vuosille 2016-2025 (METSO), Kansallinen metsästrategia 2025:ssa ja Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiassa ja toimintaohjelmassa vuosiksi 2012-2020, Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi.

Pyöreän pöydän metsäkeskustelu

Keväällä 2016 on käynnistynyt ministeri Tiilikaisen johdolla ns. pyöreän pöydän prosessi, jonka tarkoituksena on tiivistää metsä- ja ympäristöalan yhteistyötä sekä löytää ennakkoluulottomalla otteella myös uusia ratkaisuja metsätalouden kestävyyteen ja metsien suojeluun. Prosessissa on mukana noin kolmekymmentä tahoa, jotka edustavat hallintoa, tutkimusta, teollisuutta, metsänomistajia sekä metsä- ja ympäristöjärjestöjä.

Muualla palvelussamme
Suomi sai juhlavuosilahjoina yli 8000 hehtaaria uusia suojelualueita (MMM:n, YM:n ja Metsähallituksen tiedote 30.5.2018)
Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja ylitti tavoitteensa (YM:n ja MMM:n tiedote 31.1.2018)
Suomi 100 -luontolahjana jo yli 600 hehtaaria valtion maita (Metsähallitus, MMM ja YM tiedottavat 30.11.2017)
Jo 657 hehtaaria suojeltua metsää – Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja etenee (MMM:n ja YM:n tiedote 25.8.2017)
Monimuotoisuus huomioon myrskytuhojen korjuussa (MMM:n tiedote 23.8.2017)
Tee rahalahjoitus ja anna satavuotiaalle Suomelle luontolahja (MMM:n ja YM:n tiedote 28.2.2017)
Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja käynnistyy (YM:n ja MMM:n tiedote 11.1.2017)
Puun käyttöä voidaan lisätä, jos monimuotoisuus turvataan entistä tehokkaammin (MMM:n tiedote 24.10.2016)
Valtio kannustaa maanomistajia perustamaan luonnonsuojelualueita Suomen juhlavuoden kunniaksi (MMM:n ja YM:n tiedote 25.10.2016)
Ministeri Tiilikainen: metsäalan kilpailukyky ja kasvu turvataan kestävin keinoin (MMM:n ja YM:n tiedote 21.1.2016)

Keskustelumuistio: Tutkijatapaaminen metsäluonnon monimuotoisuudesta 25.8.2017
Kansallinen metsästrategia 2025
Talousmetsien luonnonhoitoa koskevat hankkeet
Metsätalouden kestävyys

METSO-ohjelma

Muualla verkossa
Metsonpolku
Ympäristöministeriön monimuotoisuussivut
Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitosivut
Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan nettisivut

Lisätietoja

Katja Matveinen, erityisasiantuntija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287   etunimi.sukunimi@mmm.fi


Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190   etunimi.sukunimi@mmm.fi