Metsien monimuotoisuus ja suojelu

Turvaamalla metsäluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaan vaikuttavia tekijöitä vahvistetaan ekologista kestävyyttä. Monipuoliset ja luonnoltaan monimuotoiset metsät ovat se ekologinen perusta, jolle kaikki metsien hoito ja käyttö rakentuu. Monimuotoisuuden turvaaminen on olennainen osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.

Puun käytön kasvaessa monimuotoisuuden turvaamista on tarpeen tehostaa. Ympäristöasiat ja luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon sekä metsän- että luonnonhoidossa toisiaan tukevana kokonaisuutena.

Metsät ovat ensisijainen elinympäristö noin kolmasosalle maamme uhanalaisista lajeista. Uhanalaisia metsälajeja on lukumääräisesti paljon, koska metsälajejakin on paljon. Lehtojen ja vanhojen metsien merkitys on uhanalaisten lajien kannalta huomattava.

Monet luontotyyppien rakennepiirteet, kuten kuolleen puun, järeiden puiden ja lehtipuun määrä sekä vanhojen ikäluokkien osuus, ovat muuttuneet metsien käytön myötä. Usein kyse on historiallisesta kehityksestä, joka liittyy metsien käytön ja yhteiskunnan tarpeiden muuttumiseen.

Monimuotoisuutta turvataan erilaisilla strategioilla

Monimuotoisuuden turvaamista on tehostettu 1990-luvulta lähtien. Metsälajeja onkin toimenpiteiden ansiosta saatu poistettua uhanalaisten listalta. Lajiston köyhtyminen ei kuitenkaan ole vielä pysähtynyt, joten toimia tarvitaan edelleen.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan sekä suojelualueita että talousmetsien luonnonhoitoa. Monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä on määritelty muun muassa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa vuosille 2016–2025 (METSO), Helmi-elinympäristöohjelmassa 2021-2030, Kansallinen metsästrategia 2035:ssa sekä Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiassa ja toimintaohjelmassa vuosiksi 2012–2020 (Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi).

Muualla palvelussamme

Luonnon monimuotoisuus
Metsien suojelu ja monimuotoisuus Suomessa -infokuvia
Kansallinen metsästrategia 2035
Metsätalouden kestävyys

Muualla verkossa

Metsonpolku
Ympäristöministeriön monimuotoisuussivut
Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitosivut
Helmi-elinympäristöohjelma

Lisätietoja

Katja Matveinen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162287   Sähköpostiosoite:


Ville Schildt, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162190   Sähköpostiosoite: