Metsien monimuotoisuus ja suojelu

Monipuoliset ja luonnoltaan monimuotoiset metsät ovat se ekologinen perusta, jolle kaikki metsien hoito ja käyttö rakentuu. Monimuotoisuuden turvaaminen on osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.

Metsät ovat ensisijainen elinympäristö yli kolmasosalle maamme uhanalaisista lajeista. Monet luontotyyppien rakennepiirteet ovat muuttuneet metsänkäsittelyn myötä.

Monimuotoisuutta turvataan erilaisilla strategioilla

Monimuotoisuuden turvaamista on tehostettu 1990-luvulta lähtien ja metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymistä on saatu hidastettua. Köyhtyminen ei kuitenkaan ole vielä pysähtynyt, joten toimia tarvitaan edelleen.

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan sekä suojelualueita että talousmetsien luonnonhoitoa. Monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä on määritelty muun muassa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa vuosille 2016–2025 (METSO), Kansallinen metsästrategia 2025:ssa sekä Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiassa ja toimintaohjelmassa vuosiksi 2012–2020 (Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi).

Pyöreän pöydän metsäkeskustelu

Keväällä 2016 on käynnistynyt ministeri Tiilikaisen johdolla ns. pyöreän pöydän prosessi, jonka tarkoituksena on tiivistää metsä- ja ympäristöalan yhteistyötä sekä löytää uusia ratkaisuja metsätalouden kestävyyteen ja metsien suojeluun. Prosessissa on mukana noin kolmekymmentä tahoa, jotka edustavat hallintoa, tutkimusta, teollisuutta, metsänomistajia sekä metsä- ja ympäristöjärjestöjä.

Muualla palvelussamme
Metsien monimuotoisuus ja suojelu Suomessa -infokuvia
Metsien monimuotoisuutta tukevat hankkeet esillä metsäneuvostossa (MMM:n uutinen 21.6.2018)
Suomi sai juhlavuosilahjoina yli 8000 hehtaaria uusia suojelualueita (MMM:n, YM:n ja Metsähallituksen tiedote 30.5.2018)
Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja ylitti tavoitteensa (YM:n ja MMM:n tiedote 31.1.2018)
Suomi 100 -luontolahjana jo yli 600 hehtaaria valtion maita (Metsähallitus, MMM ja YM tiedottavat 30.11.2017)
Jo 657 hehtaaria suojeltua metsää – Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja etenee (MMM:n ja YM:n tiedote 25.8.2017)
Monimuotoisuus huomioon myrskytuhojen korjuussa (MMM:n tiedote 23.8.2017)

Keskustelumuistio: Tutkijatapaaminen metsäluonnon monimuotoisuudesta 25.8.2017
Kansallinen metsästrategia 2025
Metsätalouden kestävyys

Muualla verkossa
Metsonpolku
Ympäristöministeriön monimuotoisuussivut
Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitosivut
Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan nettisivut

Lisätietoja

Katja Matveinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287  


Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190