Hidaskasvuisen broilerin tuotantomahdollisuudet Suomessa (SlowBro)

Hakija: Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Heidi Högel (Luke)
Kokonaisrahoitus: 230 000 €
Hankeaika: 1.1.2023-31.3.2026

Suomalaisesta lihantuotannosta kolmasosa on broilerinlihaa, ja sekä broilerinlihan kulutus että tuotanto ovat kasvaneet 2010-luvulla keskimäärin neljä prosenttia vuosittain. Osa kuluttajista toivoo nykyiselle broilerituotannolle vaihtoehtoisten tuotantotapojen käyttöönottoa, ja muutosta on jo nähtävissä muualla Euroopassa. Hidaskasvuisen linjan käyttö on myös usean länsimaalaisen hyvinvointimerkinnän kriteerinä. Eurooppalainen kanasitoumus (ECC) vaatii vuoteen 2026 mennessä toimittajia noudattamaan tiettyjä tuotantotapakriteereitä kaikilla broilerituotteilla. Kriteereihin kuuluvat hidaskasvuisen linjan käyttö sekä alhaisempi tuotantotiheys. Suomessa broilerit ovat kansainvälisesti verrattuna terveitä, ja voivat hyödyntää kasvupotentiaalinsa täysin.

Jos hidaskasvuinen broileri halutaan ottaa Suomessa laajasti tuotantoon, tarvitaan tietoa, millaisia muutoksia se edellyttäisi koko elintarvikeketjussa ja mitkä olisivat vaikutukset eläinten hyvinvointiin sekä tuotannon kustannuksiin ja kestävyyteen. Suomessa hidas- ja nopeakasvuisten broilerien tuotannon ylläpitäminen rinnakkain laajassa mittakaavassa ei ole mahdollista kustannustehokkaasti. Suomalainen broilerituotanto on tarkasti organisoitu ja ketjun kaikki osat ovat toisistaan riippuvaisia, joten muutokset tuotantotavoissa vaikuttavat vahvasti koko elinkeinoon, broilerimarkkinoihin ja -omavaraisuuteen. Tuotantotavan muuttaminen edellyttäisi muutoksia tilatasolla lintujen pito-olosuhteissa, ruokinnassa ja hoidossa, ja vaikuttaisi tuotannon kannattavuuteen sekä ympäristökuormitukseen. Linjan vaihtaminen muuttaisi tuotantotuloksia ja tuotannon kierron nopeutta tilalla, mutta vaikuttaisi myös lihasaantoon, ruhon ja lihan laatuun ja käsiteltävyyteen.

Tämän hankkeen päätavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa hidaskasvuisen broilerin tuotannosta; mitkä olisivat mahdollisuudet aloittaa broilerin vaihtoehtoinen tuotantotapa Suomessa, mitä hidaskasvuiseen linjaan vaihtaminen tarkoittaisi suomalaiselle kuluttajalle sekä mitkä olisivat muutoksen vaikutukset tuotantoon, talouteen ja ympäristöön.