FI SV EN

Koe-eläimet

 

Koe-eläinten suojelua ohjaa korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaate eli niin sanottu 3R-periaate (Replacement, Reducement, Refinement). Eläinkokeen saa suorittaa vain, jos tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi ei ole käytännössä mahdollista käyttää muuta tieteellisesti luotettavaa menetelmää, joka ei edellytä eläimen käyttöä. Joe eläimiä joudutaan käyttämään, niitä käytetään niin vähäinen määrä kuin mahdollista ja eläimille aiheutuvaa kipua, tuskaa, kärsimystä ja pysyvää haittaa pyritään vähentämään pienimpään mahdolliseen.

Luvan eläinkokeeseen voi myöntää valtioneuvoston asettama hankelupalautakunta, joka arvioi jokaisen eläinkoelupahakemuksen. Eläinkokeen saa suorittaa vain tarpeellisista ja tärkeistä syistä ja kokeesta odotettavan hyödyn on oltava hyväksyttävässä suhteessa eläimille koituvaan haittaan. Kaikista eläinkoeluvan saaneista hankkeista julkaistaan yleistajuinen tiivistelmä yleisön nähtäville. Osasta hankkeita tehdään myös takautuva arviointi hankkeen päätyttyä.

Koe-eläinlaitosten ja eläinkokeiden valvonta on keskitetty Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastoihin. Toiminnanharjoittajalla on oltava asianmukaiset tilat, laitteet, välineet ja ammattitaitoinen henkilökunta, jotta sille voidaan myöntää toimintalupa. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjanpitoa eläimistä ja niiden käytöstä ja toimitettava nämä tiedot vuosittain aluehallintovirastolle.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimii tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja edistää korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen toteutumista. Neuvottelukunta laatii suosituksia ja ehdotuksia koe-eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Neuvottelukunnan perustamisesta on säädetty valtioneuvoston asetuksella (VNA tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta (565/2013). Neuvottelukunnan jäsenet asetetaan erillisellä päätöksellä viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoa verkossa:

 

Lisätietoja

Tiina Pullola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162108   Sähköpostiosoite: