kissa lepää.

Kissarekisterin käyttöönottoa suunnitellaan

Maa- ja metsätalousministeriössä on aloitettu säädösvalmistelu asetukseksi kissojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Asetus on tarkoitus saada lausunnoille tämän vuoden aikana.

Alla vastaukset yleisimpiin kysymyksiin. Asiasta kerrotaan lisää valmistelun edetessä.

Mikä kissarekisteri on?

Tuleva kissarekisteri on viranomaisrekisteri. Kaikki kissat Suomessa tulee tunnistusmerkitä (siruttaa) ja ilmoittaa rekisteriin. Rekisteriin ilmoittamisesta vastaa kissan haltija.

Mihin kissarekisteriä tarvitaan ja käytetään?

Kissojen rekisteröinnillä pyritään edistämään kissojen vastuullista pitoa ja osaltaan parantamaan myös kissojen hyvinvointia. Tarkoituksena on vähentää kodittomien kissojen määrää ja ennaltaehkäistä puolivillien kissapopulaatioiden syntymistä, sekä lisätä kissojen arvostusta ja vähentää niiden hylkäämistä ja muuta kaltoinkohtelua. Myös karanneen tai muutoin omille teilleen lähteneen kissan palauttaminen oikealle omistajalleen helpottuu ja nopeutuu, kun tiedetään kenelle kissa kuuluu. Tällä hetkellä ei ole tarkkaa arviota siitä kuinka paljon kissoja Suomessa on.

Milloin kissanomistajan pitää rekisteröidä kissa?

Pyrkimyksenä on saada kaikki kissat rekisteriin vuoden 2026 aikana. Jatkossa syntyvät pennut tulee siruttaa ja rekisteröidä ennen luovuttamista uudelle omistajalleen, tai asetuksella säädettävään ikään mennessä.

Missä se tehdään ja mitä se maksaa?

Ruokavirasto tulee olemaan virallinen rekisterinpitäjä Suomessa. Jokainen kissan haltija voi ilmoittaa kissan rekisteriin joko sähköistä ilmoitusväylää käyttäen, tai lomakkeella. Kissan rekisteröinnin hinta ei ole vielä tiedossa. Viranomaistoiminnan tulee olla kustannusvastaavaa, eli voittoa ei rekisterillä saa tehdä ja hinta tulee olemaan niin alhainen kuin mahdollista.

Mitä tarkoittaa kissan siruttaminen ja kuka sen tekee?

Siruttamisella tarkoitetaan pienen mikrosirun asettamista kissan nahan alle. Siruttaminen on kätevintä ja edullisinta tehdä esim. pentutarkastuksen yhteydessä. 
Siruja asettavat eläinlääkärit ja muut mikrosirun asettamiseen pätevät henkilöt. Sirutus on lähes kivuton toimenpide ja vastaa rokotuksen antamista. Sirun voi asettaa jo ennen kissarekisterin käyttöönottoa.

Milloin rekisteri otetaan käyttöön?

Rekisteri on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2026.