Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotuksista vuodelle 2020

Lausunnot viimeistään 16.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 02951 62494
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 02951 62152
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9bf9f001-3edf-48e0-9eac-12a6e61d9be4

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2020 maksettavasta kansallisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 3.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 12§:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.12.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Susanna Ahlström, p. 0295 16 2436
erityisasiantuntija Kirsti Huovinen p. 0925 16 2182
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta val­tioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun val­tioneuvoston asetuksen {1258/2011) muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 30.11.2019 mennessä

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Maaria Hackzell, [email protected], puh. 0295 162 422, ja lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, [email protected], puh. 0295 162 478.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta

Lausunnot viimeistään 10.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi p. 0925 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2019-2020

Lausunnot viimeistään 29.11.2019

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 0407336229
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Utkast till förordning
Muistio

* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetuksen saaristo­kunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.11.2019

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Elina Auri, p. 0400 7 44 900, sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö ja luonnos asetukseksi

* * *

Lausuntopyyntö seuraavista asetusehdotuksista:

1) valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (420/2011) muuttamisesta,
2) maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieni­asta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1368/2011) muuttamisesta,
3) maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1367/2011) muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 30.11.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Maaria Hackzell, [email protected], puh. 0295 162 422
erityisasiantuntija Anna-Maija Grönlund, [email protected], puh. 0295 162 208 

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä

Lausunnot viimeistään: 4.12.2019

Lisätietoja:
hallitussihteeri Sara Vänttinen, puh. 02951 62065
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, puh., 02951 62244
sähköposti: [email protected]

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKIJÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 6 §:N MUUTTAMISESTA

Lausunnot viimeistään 4.12.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela p. 0925 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHER- RYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lausunnot viimeistään 15.11.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela p. 0925 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2019 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, UUHI- JA KUTTUPALKKIOISTA, TEURASKARITSA- JA TEURASKILIPALKKIOSTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lausunnot viimeistään 15.11.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi p. 0925 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA:

1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVAN SITOUMUKSEN ANTAMISESTA VUONNA 2020

2) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

3) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNETUN MAA-JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN 16 §:N MUUTTAMISESTA

Lausunnot viimeistään 29.11.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Antero Nikander p. 0925 16 2403
neuvotteleva virkamies Juha Palonen p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Lausunnot viimeistään 21.11.2019

Lisätietoja:
hallitusneuvos Vilppu Talvitie, p 040 139 5290
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Utkast till förordning
Muistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista

Lausunnot viimeistään 12.11.2019
Lisätietoja: hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista sekä kiinteistötoimitusmaksusta

Lausunnot viimeistään 12.11.2019
Lisätietoja: hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
sähköposti: [email protected]

* * *