FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2019 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 14.3.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen p. 0925 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
 


* * *
Lausuntopyyntö Tornionjoenkalastussääntöä koskevista muutostarpeista vuodelle 2019

Lausunnot viimeistään 26.2.2019

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 62152
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0295 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Lausunnot viimeistään 21.3.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Antero Nikander, p. 0295 16 2403
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista

Lausunnot viimeistään 25.3.2019
 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Harri Kukka, p. 0295 16 2377
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
 

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2019 noudatettavasta menettelystä

Lausunnot viimeistään 4.3.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalatalousalueiden yleisavustuksen jakoperusteista

Lausunnot viimeistään 22.2.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Roni Selén, p. 0251 62462, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

 

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 4.3.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 0925 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta vapaa-ajan kalastuksen kehittämisstrategiaksi

Lausunnot viimeistään 22.2.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Roni Selén, p. 0251 62462, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö
Luonnos vapaa-ajan kalastuksen kehittämisstrategiaksi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 8.2.2019

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jarno Virta, p. 0295 621 05
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksista:
1) Vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
2) Vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 4.2.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola p. 0295 16 2193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 0925 16 2289 (maidon tuotantotuen osalta)
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla vuosina 2019 - 2020

Lausunnot viimeistään 8.2.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Christell Åström, p. 0295 16 2030
hallitussihteeri Sara Vänttinen, p. 0295 16 2065
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.2.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 24 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.2.2019
 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 48 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.2.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2019

Lausunnot viimeistään 14.2.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 25.2.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 02951 62391 ja
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315128
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *