FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Lausunnot viimeistään 17.12.2018

Lisätietoja:
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, p.0295 16 2408

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 13.12.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta


Lausunnot viimeistään 13.12.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2019 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 12.12.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen p. 0295 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 31.12.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori p. 0295 16 2207
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela p. 0295 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *

Lausuntopyyntö Kansallinen metsästrategia 2025:n päivityksestä

Lausunnot viimeistään 30.11.2018

Lisätietoja:
osastopäällikkö Juha Niemelä, puh. 0295 16 2009
metsäneuvos Marja Kokkonen, puh. 0295 16 2444
erityisasiantuntija Katja Matveinen, puh. 0295 16 2287
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista asetuskaudelle 2019-2020 ja luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta asetuskaudelle 2019-2020

Lausunnot viimeistään 30.11.2018

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkioista

Lausunnot viimeistään 21.12.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö eräistä kaupallisista kalastusta koskevista asetusehdotuksista

Lausunnot viimeistään 30.11.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh 0295 16 2494
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta Itämeren meritaimenen vesistökohtaisista elvytys- ja hoitosuunnitelmiksi

Lausunnot viimeistään 14.1.2019

Lisätietoja:
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 040 772 1262 ja
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 02951 62152
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 21.11.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 02951 62152
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille

Lausunnot viimeistään: 22.11.2018

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Mika Saari, p. 0295 16 2134
Maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, p. 0295 16 2437
sähköposti:etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi Suomen vuoden 2019 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Lausunnot viimeistään 30.11.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019

Lausunnot viimeistään 28.11.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 02951 62416
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies (oikeudelliset asiat), p. 02951 62488

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.11.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori p. 0295 16 2207
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela p. 0295 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä,- nauta,- lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.11.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö kansallisten vertailulaboratorioiden vastuualueiden muuttamisesta ja kansallisten vertailulaboratorioiden uudelleen nimeämisestä

 

Lausunnot viimeistään 13.11.2018

Eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario, p. 02951 62107
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi sikaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6§:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.11.2018

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anssi Welling, p. 02951 62151
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista sekä kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018-2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (874/2017) 10 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.11.2018
Lausuntopyyntöä on täydennetty 24.10.2018

Lisätietoja:
hallitusneuvos Timo-Ville Nieminen, p.02951 62379
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta

Lausunnot viimeistään 1.11.2018

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.10.2018

neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
 


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kalastuslain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.11.2018

Lisätietoja:
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p 040 772 1262
erityisasiantuntija Sanna Koljonen, p 02951 62007
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.11.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 15.11.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 12 §:n muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 15.11.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläintautilain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 2.11.2018

Lisätietoja:
hallitussihteeri Sara Vänttinen, p. 0295 162 065
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 0295 162 244
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta halllituksen esitykseksi laiksi riistavahinkolain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 31.10.2018

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 19.10.2018

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sanna Paanukoski, p. 02951 62449
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 02951 62444
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 02951 62451
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista:
1) Valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta

koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019
2) Valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

3) Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 30.10.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Antero Nikander, p. 0295 16 2403
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä

Lausunnot viimeistään 5.11.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Harri Kukka (p. 02951 62377)
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam (p. 02951 62494)
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *