FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 16.2.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi
 


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.1.2022

Lisätietoja:

Hannu Miettinen, p. 0295 162 478, sähköposti: hannu.miettinen(at)gov.fi
Marita Aalto, p. 0295 162 445, sähköposti: marita.aalto(at)gov.fi. (3.1.2022 alkaen)

 * * *

Lausuntopyyntö: Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2022

Lausunnot viimeistään 25.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494,
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 162152,
sähköposti: [email protected]

Linkki hankeen sivulle

Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2022

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön (rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä) 16 §:n mukainen pöytäkirja määräyksistä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään:  4.2.2022

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, p. 02951 62234
neuvotteleva virkamies Kirsti Huovinen, p. 02951 62182
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö asetusehdotuksesta zoonooseista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (316/2021) 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.1.2022

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen, p. +358 295 162 345
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. +358 295 162 361
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyynnöt luonnoksista Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta, vesiviljelystrategiasta sekä niitä koskevasta ympäristöselostuksesta

Lausunnot viimeistään 23.1.2022.

Linkit lausuntopalveluun: 

Lisätietoja antavat

EMKVR-ohjelma:

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen (02951 62411), [email protected] (17.¬–22.12.2021; 10.–23.1.2022)
Erityisasiantuntija Saana Tarhanen (02951 62036), [email protected] (17.–22.12.2021; 3.1.2022; 10.–23.1.2022)
Erityisasiantuntija Heta Ratasvuori (02951 62016), [email protected] (17.–22.12.2021; 7.1.2022; 10.–23.1.2022) 
Kalatalousneuvos Risto Lampinen (0295 162 458), [email protected] (27. ja 29.–30.12.2021) 

Vesiviljelystrategia: 

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam (0295 162 494), [email protected] (17.–22.12.2021 ja 3.–23.1.2022)

* * *
Työryhmän valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään 21.2.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.1.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Maija Mela p.0295 162 249
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

* * * 

Lausuntopyyntö mehiläisten esikotelomätää koskevasta asetusmuutoksesta

Lausunnot viimeistään: 19.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02 951 62361, [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö ahmakiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2021-2022

Lausunnot viimeistään 20.12.2021

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari p. 040 7336229.
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö ahmakiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2021-2022

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022

Muistio (luonnos): Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvilla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 21.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Titta Berlin, p. 0295 16 2026
lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, p. 0295 16 2197
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.1.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Tiina Pullola, p. 029 516 2108
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 029 516 2439
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 4.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi, p. 0295 16 2001
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

* * * 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunnot viimeistään 4.1.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215
sähköposti: [email protected]

* * *