FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.5.2023

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Sanna Koljonen, puh. 0295 16 2048
Ympäristöneuvos Johanna Niemivuo-Lahti, puh. 0295 16 2259
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 
 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
 

* * *

Lausuntopyyntö karhukiintiöstä metsästysvuodelle 2023-2024

Lausunnot viimeistään 21.4.2023

Lisätietoja
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040-733 6229

Lausuntopyyntö karhukiintiöstä metsästysvuodelle 2023-2024

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan tai alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2023-2024

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2023—2024

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.4.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Asetusluonnos eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö b ja c luokan eläintautien vastustamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 20.4.2023

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361, kajsa.hakulin@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Lausunnot viimeistään 24.3.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 0295 162 069 
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi


Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Lausuntopyyntö

Muistio

Asetusluonnos

FI-NO pöytäkirjaluonnos

Pöytäkirjan liite

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 14.4.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 02 951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Asetusluonnos poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

* * *
Lausuntopyyntö hedelmäkasvien ja koristekasvien taimiaineistoja koskevia
maa- ja metsätalousministeriön asetuksia (399/2020; 398/2020 ja 396/2020)
muuttavista asetuksista

Lausunnot viimeistään: 19.4.2023

Lisätietoja
Johanna Nykyri, p. 02951 624 52
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista

Lausunnot viimeistään 14.3.2023

Lisätietoja:
projektipäällikkö Maarit Hellstedt, p. 0295 16 2083
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Lausunnot viimeistään 14.3.2023

Lisätietoja:
projektipäällikkö Maarit Hellstedt, p. 0295 16 2083
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista sikaloiden rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

​​​* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Lausunnot viimeistään 14.3.2023

Lisätietoja:
projektipäällikkö Maarit Hellstedt, p. 0295 16 2083
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten ja lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Lausunnot viimeistään 14.3.2023

Lisätietoja:
projektipäällikkö Maarit Hellstedt, p. 0295 16 2083
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten ja lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Muistio luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten ja lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

* * *
LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUSTUKSEKSI MAASEUDUN YRITYSTUESTA RAHOITUSKAUDELLA 2023—2027

Lausunnot: 14.3.2023

Lisätietoja: johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski, p. 029 516 24 70
erityisasiantuntija Lasse Saarela (oikeudelliset kysymykset), p. 029 5162155,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Lausunnot viimeistään 7.3.2023

Lisätietoja:
projektipäällikkö Maarit Hellstedt, p. 0295 16 2083
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 6.3.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.3.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh.  02 951 62347,
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maaseudun hanketoiminnan tukemisesta rahoituskaudella 2023―2027

Lausunnot viimeistään: 7.3.2023 klo 12.00

Lisätietoja:lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, puh. 0295 162 052
maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, puh. 0295 162 218
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnos valtioneuvoston asetukseksi maatalouden neuvontapalveluiden ja
eräiden muiden kehittämistoimien valtionavustuksesta

Lausunnot viimeistään: 2.3.2023

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Markku Himanen, puh. 0295 162 472,
erityisasiantuntija Ilona Rauhanen (oikeudelliset kysymykset), puh. 0295 162 134
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta lannoitevalmisteita koskevasta toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta

Lausunnot viimeistään: 31.3.2023

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Titta Berlin p. 02951 62026, titta.berlin@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotuksista vuodelle 2023 

Lausunnot viimeistään 20.2.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 162152 
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö Tornionjoen kalastussäännön muutosehdotukset vuodelle 2023

Valtioneuvoston asetus

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 10.2.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 02 951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Asetusluonnos vuodelta 2023 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta 
tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9§:n muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 30.1.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta 
tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9§:n muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta 
tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9§:n muuttamisesta

Asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta 
tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9§:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi investointituen kohdentamisesta

Lausunnot viimeistään 7.2.2023​​​​​​

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki, puh. 0295 16 2437
lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, puh. 0295 16 2153
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

***

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta
maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2023

Lausunnot viimeistään 26.1.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta
maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2023

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta
maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2023

Asetusluonnos maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2023

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi määräaikaisista
maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista

Lausunnot viimeistään 17.1.2023

Lisätietoja
maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265
erityisasiantuntija Petriina Wäre (oikeudelliset
kysymykset) 0295 162 115.
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö; VNa maatalouden rakennetuesta ja VNa porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 27.1.2023

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. 0295 16 2153
Neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki (2.1.2023 alkaen), p. 0295 16 2437
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *
Lausuntopyyntö ehdotuksesta MMM:n asetukseksi elintarvikehygieniasta annetun MMM:n asetuksen (318/2021) muuttamisesta 

Lausunnot viimeistään 31.1.2023

Lisätietoja: erityisasiantuntija Maaria Hackzell, etunimi.sukunimi@gov.fi

***

Lausuntopyyntö: Luonnokset maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi erikoiseläinlääkärikoulutuksesta sekä valtioneuvoston asetukseksi erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Lausunnot viimeistään: 31.1.2023

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 029551 62244,
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 02951 62439
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2022-2023

Lausunnot viimeistään: 11.1. 2023

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. +358 295 162 391
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. +358 295 162 432
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2022-2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2022-2023

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä porpnhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2022-2023

* * *

Luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022-2023 annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 2.1.2023

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 0295162416
erityisasiantuntija Lasse Saarela (oikeudelliset kysymykset) p. 029 5162155,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa– ja metsätalousministeriön asetukseksi Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.12.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Petriina Wäre p. 0295 162 115
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunnot viimeistään 12.1.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 02 951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Asetusluonnos vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta


* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilojen neuvontapalveluista

Lausunnot viimeistään 14.12.2022

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, puh. 0295 16 2235, etunimi.m.sukunimi @gov.fi
Neuvotteleva virkamies Tiina Malm, puh. 0295 16 2428, etunimi.sukunimi@gov.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (104/2022) muuttamisesta / Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om lämnande av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel (104/2022)

Lausunnot viimeistään 13.12.2022 / Utlåtandena senast 13.12.2022

Lisätietoja / ytterligare information
johtava asiantuntija / ledande sakkunnig Nina Kaario, 050 573 6309, nina.kaario@gov.fi.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi Suomen vuoden 2023 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Lausunnot viimeistään 8.12.2022

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0295 162 494
sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö arviomuistio saaristolain päivittämistarpeesta

Lausunnot: 5.1.2023

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Elina Auri, puh. 0295 162 041
erityisasiantuntija Lasse Saarela, puh. 0295 162 155
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista

Lausunnot: 8.12.2022 klo 12 mennessä

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, puh. 0295 162 052
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 2021–2023 annetun valtioneuvoston  asetuksen muuttamisesta

Lausunnot: 12.12.2022

Lisätietoja: erityisasiantuntija Auli Sihvola, puh. 0295 162 442,
hallitussihteeri Jussi Sallila, puh. 0295 162 129,
sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

 

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI HEDELMÄ- JA VIHANNESALAN TUOTTAJAORGANISAATIOTUESTA

Lausunnot: 7.12.2022

Lisätietoja: erityisasiantuntija Jouni Pynnöniemi, p. 029 5162354
erityisasiantuntija Lasse Saarela (oikeudelliset kysymykset), p. 029 5162155, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUSTUKSEKSI TUOTTAJA-ORGANISAATIOISTA

Lausunnot viimeistään 7.12.2022

Lisätietoja: erityisasiantuntija Jouni Pynnöniemi, p. 029 5162354,
erityisasiantuntija Lasse Saarela (oikeudelliset kysymykset) p. 029 5162155, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MEHILÄISHOITOTUESTA

Lausunnot viimeistään 7.12.2022

Lisätietoja: erityisasiantuntija Milja Keskinen, p. 029 5162255
erityisasiantuntija Lasse Saarela (oikeudelliset kysymykset) p. 029 5162155, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen,
luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia
investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023

Lausunnot viimeistään 28.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
neuvotteleva virkamies Eero Pehkonen (luonnonhaittakorvaus), p. 0295 16 2217
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen,
luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia
investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen,
luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia
investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen,
luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia
investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta
pohjoisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 20.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta
pohjoisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta
pohjoisesta tuesta

Asetusluonnos vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta

Lausunnot viimeistään: 23.12.2022

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Ilona Rauhanen, p. 0295 162 134              

sähköposti:etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon
tukien ja kotieläintukien valvonnasta


Lausunnot viimeistään 23.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon
tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon
tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon
tukien ja kotieläintukien valvonnasta


* * *
Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

Lausunnot viimeistään 28.11.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Petriina Wäre, puh.  0295 162 115
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuosina 2023-2024 perittävistä maksuista

Lausunnot viimeistään 28.11.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Petriina Wäre, puh.  0295 162 115
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuosina 2023-2024 perittävistä maksuista

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuosina 2023-2024 perittävistä maksuista

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuosina 2023-2024 perittävistä maksuista

***

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Lausunnot viimeistään 28.11.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Petriina Wäre, puh.  0295 162 115
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntoyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Muistio ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Asetusluonnos ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

***

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023

Lausunnot viimeistään 27.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh.  02 951 62347,
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA SOKERIJUURIKKAAN
VILJELIJÖILLE VUODELTA 2023 MAKSETTAVASTA KANSALLISESTA TUESTA

Lausunnot viimeistään: 29.11.2022

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh.  02 951 62347,
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

  • LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2023 MAKSETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA

Lausunnot viimeistään: 29.11.2022

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo 02 951 62347,
sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa 02 951 62289,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

Lausunnot viimeistään 7.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta 


Lausunnot viimeistään 8.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, p. 0295 16 2352
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta 


Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta 


Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta
 
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

Lausunnot viimeistään 5.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2023

Lausunnot viimeistään 31.10.2021 klo 14:00

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 02,95 162 069
asiantuntija Sari Järvelä, p.0295 162 315
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta

Lausunnot viimeistään 2.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA KOULURUUAN KEHITTÄMISOHJELMA

Lausunnot viimeistään: 9.11.2022

Lisätietoja: asiantuntija Virpi Kulomaa, p. 0295162260
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista ja luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Lausunnot viimeistään: 30.11.2022

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista ja luonnoksesta maa- metsätalousministeriön asetukseksi maa- ja metsätalousministeriön kiinteistötoimitusmaksuista

Lausunnot viimeistään: 30.11.2022

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Lausunnot viimeistään: 30.11.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela (perustulotuki), p. 0295 16 2138
neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi (ekojärjestelmätuki), p. 0295 16 2001
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa (uudelleenjakotulotuki ja nuorten viljelijöiden tuki),
p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *