FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (104/2022) muuttamisesta / Begäran om utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om lämnande av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel (104/2022)

Lausunnot viimeistään 13.12.2022 / Utlåtandena senast 13.12.2022

Lisätietoja / ytterligare information
johtava asiantuntija / ledande sakkunnig Nina Kaario, 050 573 6309, nina.kaario@gov.fi.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi Suomen vuoden 2023 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Lausunnot viimeistään 8.12.2022

Lisätietoja: 
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0295 162 494
sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2023 ja 2024

Lausunnot viimeistään 9.12.2022

Lisätietoja: 
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, puh. 0295 162 408
sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö arviomuistio saaristolain päivittämistarpeesta

Lausunnot: 5.1.2023

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Elina Auri, puh. 0295 162 041
erityisasiantuntija Lasse Saarela, puh. 0295 162 155
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista

Lausunnot: 8.12.2022 klo 12 mennessä

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, puh. 0295 162 052
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla vuosina 2021–2023 annetun valtioneuvoston  asetuksen muuttamisesta

Lausunnot: 12.12.2022

Lisätietoja: erityisasiantuntija Auli Sihvola, puh. 0295 162 442,
hallitussihteeri Jussi Sallila, puh. 0295 162 129,
sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

 

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI HEDELMÄ- JA VIHANNESALAN TUOTTAJAORGANISAATIOTUESTA

Lausunnot: 7.12.2022

Lisätietoja: erityisasiantuntija Jouni Pynnöniemi, p. 029 5162354
erityisasiantuntija Lasse Saarela (oikeudelliset kysymykset), p. 029 5162155, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUSTUKSEKSI TUOTTAJA-ORGANISAATIOISTA

Lausunnot viimeistään 7.12.2022

Lisätietoja: erityisasiantuntija Jouni Pynnöniemi, p. 029 5162354,
erityisasiantuntija Lasse Saarela (oikeudelliset kysymykset) p. 029 5162155, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI MEHILÄISHOITOTUESTA

Lausunnot viimeistään 7.12.2022

Lisätietoja: erityisasiantuntija Milja Keskinen, p. 029 5162255
erityisasiantuntija Lasse Saarela (oikeudelliset kysymykset) p. 029 5162155, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen,
luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia
investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023

Lausunnot viimeistään 28.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
neuvotteleva virkamies Eero Pehkonen (luonnonhaittakorvaus), p. 0295 16 2217
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen,
luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia
investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen,
luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia
investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen,
luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia
investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta
pohjoisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 20.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02 951 62347
sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02 951 62289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta
pohjoisesta tuesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta
pohjoisesta tuesta

Asetusluonnos vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistosta

Lausunnot viimeistään: 23.12.2022

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Ilona Rauhanen, p. 0295 162 134              

sähköposti:etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon
tukien ja kotieläintukien valvonnasta


Lausunnot viimeistään 23.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon
tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon
tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi kansallisten kasvintuotannon
tukien ja kotieläintukien valvonnasta


* * *
Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

Lausunnot viimeistään 28.11.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Petriina Wäre, puh.  0295 162 115
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuosina 2023-2024 perittävistä maksuista

Lausunnot viimeistään 28.11.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Petriina Wäre, puh.  0295 162 115
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuosina 2023-2024 perittävistä maksuista

Muistio luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuosina 2023-2024 perittävistä maksuista

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahinkolautakunnan suoritteista vuosina 2023-2024 perittävistä maksuista

***

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Lausunnot viimeistään 28.11.2022

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Petriina Wäre, puh.  0295 162 115
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntoyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Muistio ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Asetusluonnos ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

***

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023

Lausunnot viimeistään 27.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh.  02 951 62347,
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023

Asetusluonnos maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA SOKERIJUURIKKAAN
VILJELIJÖILLE VUODELTA 2023 MAKSETTAVASTA KANSALLISESTA TUESTA

Lausunnot viimeistään: 29.11.2022

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh.  02 951 62347,
erityisasiantuntija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

  • LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2023 MAKSETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA

Lausunnot viimeistään: 29.11.2022

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo 02 951 62347,
sekä erityisasiantuntija Pekka Pihamaa 02 951 62289,
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

Lausunnot viimeistään 7.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta 


Lausunnot viimeistään 8.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, p. 0295 16 2352
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta 


Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta 


Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien
pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta
 
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

Lausunnot viimeistään 5.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2023

Lausunnot viimeistään 31.10.2021 klo 14:00

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 0295 162 152
erityisasiantuntija Irena Pirhonen, p. 02,95 162 069
asiantuntija Sari Järvelä, p.0295 162 315
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta

Lausunnot viimeistään 2.12.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Anna Schulman, p. 0295 16 2199
erityisasiantuntija Heini Lehtosalo, p. 0295 16 2057
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta

Muistio luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta

Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon
korvauksesta

* * *

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA KOULURUUAN KEHITTÄMISOHJELMA

Lausunnot viimeistään: 9.11.2022

Lisätietoja: asiantuntija Virpi Kulomaa, p. 0295162260
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista ja luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Lausunnot viimeistään: 30.11.2022

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista ja luonnoksesta maa- metsätalousministeriön asetukseksi maa- ja metsätalousministeriön kiinteistötoimitusmaksuista

Lausunnot viimeistään: 30.11.2022

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista
maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Lausunnot viimeistään: 30.11.2022

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela (perustulotuki), p. 0295 16 2138
neuvotteleva virkamies Riikka Knaapi (ekojärjestelmätuki), p. 0295 16 2001
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa (uudelleenjakotulotuki ja nuorten viljelijöiden tuki),
p. 0295 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *