FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi, p. 0295 16 2304
sähköposti: [email protected]

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: [email protected]
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 5.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: [email protected]


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiinteistönmuodostamisasetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.11.2021

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista

Lausunnot viimeistään 18.11.2021

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379
sähköposti: [email protected] 

* * * 

Lausuntopyyntö luonnoksista
1) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista vuonna 2022
2) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 26.11.2021

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: [email protected] 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista
1) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2022 
2) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2022

Lausunnot viimeistään 26.11.2021

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: [email protected] 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela, p. 0295 16 2138
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista 
1) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2022 
2) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
3) maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 


Lausunnot viimeistään 15.11.2021

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Eeva Loikkanen, p. 0295 16 2015
sähköposti: [email protected]


* * * 
Lausuntopyyntö; muutosasetus 328/2021, Porojen kauttakuljetukseen ja hevosten siirtoihin sovellettavat poikkeukset

Lausunnot viimeistään: 7.10.2021

Lisätietoja: 
Erityisasiantuntija Eero Rautiainen p. 0295 162 049
[email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2022-2023

Lausunnot viimeistään 12.10.2021

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315 128
sähköposti: [email protected]