Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 26.6.2020

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Katri Levonen, p. 02951 62385 
​lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi metsä- ja merihanhen metsästyksen kieltämiseksi metsästysvuonna 2020-2021 lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi metsä- ja merihanhen metsästyksen kieltämiseksi metsästysvuonna 2020-2021

Lausunnot viimeistään 22.6.2020

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 029 516 2338
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain muuttamisesta ja sakon toimeenpanosta annetun lain 1 §.n muuttamisesta

Lausunnot 10.7.2020 mennessä.

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, p. 02951 62478, sähköposti: [email protected]
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 02951 62438, sähköposti [email protected]
neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, p. 02951 63282, sähköposti [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 48 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 31.7.2020

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 029 516 2451
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 029 516 2447
johtava asiantuntija Niina Riissanen, p. 029 516 2339
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseen metsityksen tukemisen määräaikaiseksi laiksi

Lausunnot viimeistään 6.7.2020

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola p. 02951 62350
erityisasiantuntija Riikka Knaapi p. 02951 62001
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 10.6.2020

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Harri Kukka p.02951 62377
sähköposti [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäisrotujen geenivarojen säilyttämiseksi kerättävälle lampaiden ja vuohien spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lausunnot viimeistään: 30.6.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p.02951 62361
sähköposti [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö lampoloiden rakenteita koskevista asetusehdotuksista

Lausunnot viimeistään : 26.6.2020
 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Susanna Ahlström, puh. 02951 62436
erityisasiantuntija Kirsti Huovinen, puh. 02951 62182
sähköposti: [email protected] 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 3.7.2020

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljelystarkastuksista ja näytteenotosta siementuotannossa

Lausunnot viimeistään: 26.5.2020

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Kati Lassi, p. 02951 62070, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, p. 02951 62197, [email protected]

* * *
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kasvinsuojelulain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 12.6.2020

Lisätietoja:
Maatalousylitarkastaja Tove Jern, p. 0295 162 318
Lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, p. 0295 162 127
sähköposti: [email protected]