Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 7.4.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 02951 62207
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa-ja metsätalousministeriön asetukseksi nautaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 § muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.5.2020

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anssi Welling, p. 02951 62151, [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö; Maa- ja metsätalousministeriön asetukset viljakasvien, öljy- ja kuitukasvien, nurmi- ja rehukasvien, vihanneskasvien, juurikkaiden ja siemenperunan siementen kaupasta

Lausunnot viimeistään 3.4.2020

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kati Lassi, p. 02951 62070, [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään 11.5.2020

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244, [email protected]

neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361, [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Tenon kalastuslupien hinnoista vuodelle 2020

Lausunnot viimeistään 25.3.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 02951 62152
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö liitteineen on julkaistu osoitteessa Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyynnön ja asetusluonnoksen ruotsin ja pohjois-saamenkielinen versio lisätään lausuntopalveluun liitetiedostoina niiden valmistuttua.

* * *

Lausuntopyyntö Tenojoen kalastussäännön vuotta 2020 koskevista täsmennyksistä

Lausunnot viimeistään 18.3.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 02951 62152
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi poronhoitolain muuttamisesta sekä sen liitteinä olevista asetusluonnoksista

Lausunnot viimeistään 27.4.2020

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö, p. 02951 62077
sähköposti: [email protected]

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta  maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä 

Lausunnot viimeistään 8.4.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö, p. 050 4316077
sähköposti: [email protected]

***

 

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.4.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: [email protected]


* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2020/2021 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 22.4.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 02951 62215
sähköposti: [email protected]

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 7.4.2020

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p 040 7336229 ja
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315 128
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta a- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2020

Lausunnot viimeistään 24.3.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
sähköposti: [email protected]
 


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 13.3.2020

Lisätietoja:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p 02951 62447 ja
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62451
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa-ja metsätalousministeriön asetukseksi nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta

Lausunnot viimeistään 12.3.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies p. 02951 62488
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

****

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi taimiaineistolain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.3.2020

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Johanna Nykyri p. 02951 62093
lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi p. 02951 62234
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö Tenon kalastussäännön muutostarpeista

Lausunnot viimeistään 2.3.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste p. 02951 62152
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö on julkaistu Lausuntopalvelu.fi:ssä
Lausuntopyyntö Tenon kalastussäännön muutostarpeista

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2019 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunnot viimeistään: 5.3.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 02951 62215
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta maataloustukihakemuksen siirtämisestä vuonna 2020 noudatettavasta menettelystä

Lausunnot viimeistään 5.3.2020
Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 02951 62248
sähköposti: [email protected]

 

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 21.2.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2020

Lausunnot viimeistään 5.2.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 0295 16 2185
erityisasiantuntija Antero Nikander p. 0925 16 2403
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 5.2.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 0295 16 2185
erityisasiantuntija Antero Nikander p. 0925 16 2403
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö: suunnitelma euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman 2021–2027 laatimisesta, vesiviljelystrategian päivittämi-sestä sekä niiden ympäristöarvioinnin toteuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.2.2019

Lisätietoja:
asiantuntija Saana Tarhanen (puh. 02951 62036, [email protected] ja
neuvotteleva virkamies Timo Halonen (puh. 02951 62411, [email protected]

Lausuntopyyntö
Valmistelusuunnitelma

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksista
1) vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n ja 21 §:n muuttamisesta
2) vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.1.2020

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193
eritysasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
sähköposti: [email protected]

* * *

Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 

Lausunnot viimeistään 31.1.2020


Lisätietoja:
hallitussihteeri Sara Vänttinen, p. 0295 16 2065
neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström, p. 0295 16 2400
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

 

 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönkorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 29.1.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Sini Wallenius, p. 0295 16 2185
erityisasiantuntija Antero Nikander p. 0925 16 2403
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
 

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta


Lausunnot viimeistään 29.1.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Antero Nikander p. 0925 16 2403
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö koskien luonnostahallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietojenluovutussäännösten muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.1.2020

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 040 139 4123
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksen eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 2.2.2020

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Maaria Hackzell, s-posti maaria.hackzell(at)mmm.fi), p. 02951 62422 (lomalla 27.12..2019 - 10.1.2020) 
lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, s-posti hannu.miettinen(at)mmm.fi, p. 02951 62478 (lomalla 23.12.2019 - 6.1.2020) 

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksen hedelmä- ja marjakasvien taimiaineistosta tuottamisesta, markkinoimisesta ja maahantuonnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 20.12.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Johanna Nykyri, p. 0295 16 2093
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.1.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Antero Nikander p. 0925 16 2403
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja maahantuonnista

Lausunnot viimeistään 13.12.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Taina Sahin, p. 0295 16 2160
neuvotteleva virkamies Marja Savonmäki, p. 0295 16 2280
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2020

Lausunnot viimeistään 2.1.2020

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.1.2020

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315 128 ja
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 02951 62338
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *