Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2019 maksettavasta lihan ja vuodelta 2018 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2019

Lausunnot viimeistään 15.10.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen p. 0925 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020

Lausunnot viimeistään 19.9.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p 040 733 6229
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö ja asetusluonnos
Muistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2020 ja 2021

Lausunnot viimeistään 18.10.2019

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p 050 3315 128
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö ja asetusluonnos
Muistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa ja metsätalousministeriön asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2019–2020

Lausunnot viimeistään 23.8.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 02951 62338
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö
KORJATTU Asetusluonnos > 2 § Teeren metsästys, 3 mom. ei metso vaan teeri
Utkast till förordning
Muistio
Muistion Liite 1 Suomen riistakeskuksen esitys
Muistion Liite 2 Esimerkkejä kanalintusovelluksen käytöstä

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi

Lausunnot viimeistään 23.8.2019

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, p. 0295 162 127 (8-12.7. ja 5.-23.8.)
eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio, p. 0295 162 423 (8.-16.7., 22.-26.7. ja 12.-23.8.)
sähköposti: [email protected]

* * *
Lausuntopyyntö seuraavista asetusehdotuksista:

  1. maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta, kumoaa asetuksen (590/2014)
  2. maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (795/2014) muuttamisesta
  3. valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista an­netun valtioneuvoston asetuksen (1258/2011) muuttamisesta
  4. maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1368/2011) muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.8.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Anna-Maija Grönlund, [email protected], puh. 0295 162 208 (poissa 1. -28.7.)
erityisasiantuntija Maaria Hackzell, maaria. [email protected], puh. 0295 162 422 (poissa 1.-30.8.). 

 

***

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta susikannan hoitosuunnitelmaksi

Lausunnot viimeistään 6.9.2019

Lisätietoja:
viikoilla 26–27 erätalousneuvos Vesa Ruusila, p. 029 516 2051
viikoilla 27–29, 32–35 erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 029 516 2432
viikoilla 30–35 erityisasiantuntija Sami Niemi, p. 029 5162391
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö
Luonnos susikannan hoitosuunnitelmaksi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi koskien itämeren metsähanhen ja merihanhen metsästyksen kieltämistä

Lausunnot viimeistään 2.8.2019

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 029 516 2338
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos (metsähanhi)
Asetusluonnos (merihanhi)
Utkast till förordning (sädgås)
Utkast till förordning (grågås)
Muistio: metsähanhi (vain suomeksi)
Muistio: merihanhi (vain suomeksi)

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 26.7.2019

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315 128
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö ja asetusluonnos
Begärän om utlåtande och utkast till förordning
Muistio (vain suomeksi)

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.8.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien euroopanmajavan metsästystä metsästysvuonna 2019–2020

Lausunnot viimeistään 12.7.2019

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Utkast till förordning
Muistio (vain suomeksi)

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien itämeren norpan metsästystä metsästysvuonna 2019–2020

Lausunnot viimeistään 5.7.2019

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö (fi & sv)
Asetusluonnos
Utkast till förordning
Muistio (vain suomeksi)

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi karhukiintiöiksi 2019-2020

Lausunnot viimeistään 30.6.2019

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö
Begärän om utlåtande
Asetusluonnos
Utkast till förordning
Muistio (vain suomeksi)

* * *
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksista;
1) vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
2) vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 6.8.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 0925 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elintarvikelain sekä kasvinsuojeluaineista ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettujen lakien muuttamisesta

Lausunnot viimeistään: 28.6.2019

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, p. 02951 62478
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 02951 62438
sähköposti: [email protected]

 

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 10.6.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Pekka Pihamaa p. 0925 16 2289
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien hallin metsästystä metsästysvuosina 2019-2022

Lausunnot viimeistään 1.7.2019

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: [email protected]

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio

* * *