FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta

Lausunnot viimeistään 3.11.2023

Lisätietoja:
asiantuntija Pasi Mäkelä, puh. 0295 162 293
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta

Muistio

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta
lihan ja vuodelta 2022 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2023

 

Lausunnot viimeistään 4.10.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347
erityisasiantija Mika Survonen, puh. 02951 62215
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta lihan ja vuodelta 2022 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2023

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta lihan ja vuodelta 2022 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2023

Asetusluonnos vuodelta 2023 maksettavasta lihan ja vuodelta 2022 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2023

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi biokaasulaitoksille myönnettävästä
määräaikaista ravinnekiertotuesta

Lausunnot viimeistään 30.10.2023

Lisätietoja: erityisasiantuntija Karoliina Pietiläinen p. 0295 162 017, 
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola p. 0295 162 193 ja
erityisasiantuntija Petriina Wäre (oikeudelliset asiat) p. 0295 162 115
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö asetusehdotuksesta, jolla muutettaisiin zoonooseista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (316/2021) 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (111/2022) voimaantulosäännöstä

Lausunnot viimeistään 25.10.2023

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen (poissa 16.–22.10.2023, eveliina.palonen@gov.fi, puh. 0295 162 345) ja neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin (kajsa.hakulin@gov.fi, puh.0295 162 361)

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2024 ja 2025

Lausunnot viimeistään 20.10.2023

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, puh. 0295 16 2055
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2024 ja 2025

Asetusluonnos: Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2024 ja 2025

Muistio
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kalastuslain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.9.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Roni Selén, puh. 0295 16 2462
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kalastuslain muuttamisesta 
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 22.9.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Saana Tarhanen, puh. 0295 16 2036
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta kiireellisestä rahoitustuesta maataloustuottajien taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavista erityisongelmista kärsiville maatalousaloille

Lausunnot viimeistään 4.9.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347  (poissa 15.8.-23.8. ja 29.8.-4.9.)
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, puh. 02951 62248  (poissa 9.8.-27.8.)
erityisasiantuntija Antti Unnaslahti, puh. 02951 62426
sähköposti; etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta kiireellisestä rahoitustuesta maataloustuottajien taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavista erityisongelmista kärsiville maatalousaloille

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta kiireellisestä rahoitustuesta maataloustuottajien taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavista erityisongelmista kärsiville maatalousaloille

Asetusluonnos kiireellisestä rahoitustuesta maataloustuottajien taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavista erityisongelmista kärsiville maatalousaloille

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltoa metsästysvuonna 2023-2024

Lausunnot viimeistään 21.8.2023 klo 12

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 029 516 2338
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltoa metsästysvuonna 2023-2024

Asetusehdotus: Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2023–2024

Muistio: Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2023–2024

Muistion liite: Suomen riistakeskuksen esitys metsäkanalintujen metsästysajoiksi metsästysvuonna 2023–2024 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.9.2023

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola. p. 029 516 2350, 
lainsäädäntöneuvos Outi Kumpuvaara (oikeudelliset asiat), p. 029 516 2234,
sähköposti; etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain 29 §:n muuttamisesta 

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta

Lausunnot viimeistään 31.8.2023

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Nina Kaario, puh. 0295 162 107
erityisasiantuntija Petriina Wäre, puh.  0295 162 115
erityisasiantuntija Julia Sundström, puh. 0295 162 258 (paikalla 15.8. alkaen)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta
Luonnos esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta
Luonnos perustelumuistioksi koskien esitystä maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinlääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta

* * *

Lausuntopyyntö kahdesta maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta, jotka koskevat vesieläinten siirtoja koskevien säännösten muuttamista

Lausunnot viimeistään 4.9.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, puh 029 516 2361, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö vesieläinten siirtoja koskevien säännösten muuttamisesta 
Asetusluonnos
Päätösluonnos
Perustelumuistio

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain, metsästyslain 89 §:n ja kalastuslain 108 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.9.2023

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, puh. 0295 16 2055
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain, metsästyslain 89 §:n ja kalastuslain 108 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 7.8.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, puh. 040 733 6229 (poissa 10.-23.7.)
sähköposti; etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö itämerennorppakiintiöstä metsästysvuosina 2023–2024 ja 2024-2025

Lausunnot viimeistään 4.8.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, puh. 040 733 6229 (poissa 10.-23.7.)
sähköposti; etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö itämerennorppakiintiöstä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämerennorpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2023–2024 ja 2024-2025

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus itämerennorpan metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2023–2024 ja 2024-2025

* * *

Lausuntopyyntö Ilveskiintiöstä metsästysvuodeksi 2023-2024

Lausunnot viimeistään 3.8.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, puh. 040 733 6229 (poissa 10.-23.7.)
sähköposti; etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö Ilveskiintiöstä metsästysvuodeksi 2023-2024

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Muistio Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta Ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2023-2024

* * *

Lausuntopyyntö: Suomen ja Norjan välisen Tenojoen vesistön kalastussäännön allekirjoittaminen

Lausunnot viimeistään 8.9.2023

Lisätietoja:
erätalousneuvos Vesa Ruusila (p. 0295 162 051, paikalla 14.7. saakka ja 14.8. alkaen)
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, (p. 0295 162 152, paikalla 7.8. alkaen)
hallitussihteeri Irena Pirhonen, (p. 0295 162 069, paikalla 14.8. alkaen)
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö
Tenojoen vesistön kalastussääntö liitteineen
Taustamuistio
Tenojoen vesistön kalastussääntö liitteineen pohjoissaameksi

* * *

Lausuntopyyntö eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Lausunnot viimeistään 18.8.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Petriina Wäre, puh.  0295 162 115 (poissa 3.7.- 30.7.)
sähköposti; etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Muistio eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Asetusluonnos eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Lausunnot viimeistään 22.8.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347 (poissa 15.8.-22.8.) 
neuvotteleva virkamies Tauno Junttila, puh. 02951 62290 (poissa 26.6.-14.7. ja 24.7.-4.8.)
sähköposti; etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Asetusluonnos hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.9.2023

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, puh. 02951 62347 (poissa 15.8.-23.8. ja 29.8.-1.9.) 
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, puh. 02951 62193 (poissa 22.6.-6.7. ja 16.8.-30.8.)
erityisasiantija Pekka Pihamaa, puh. 02951 62289 (poissa 30.6-31.7.)
sähköposti; etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Muistio valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Asetusluonnos vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

* * *

Lausuntopyyntö: Sopimus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta, sopimuksen liitteen muutokset

Lausunnot viimeistään 10.7.2023

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 7.8.2023

* * *

Lausuntopyyntö metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän muutoksesta

Lausunnot viimeistään 4.8.2023

Lisätietoja:
metsäneuvos Niina Riissanen, p. 0295 16 2339, sähköposti; etunimi.sukunimi@gov.fi 
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 0295 16 2451, sähköposti; etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain ja eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 11.8.2023

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, puh. 0295 162 300
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi 
19.6.-7.7.2023 ja 17.7.-21.7.2023 välisenä aikana 
ylijohtaja Pentti Lähteenoja, puh. 0295 162 485
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Luonnos HE:ksi sisältää liitteenä luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi uusjakojen tukemisesta muistioineen.

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi vesilintuihin, merihanheen, metsähanheen, nokikanaan ja tukkakoskeloon liittyen

Lausunnot viimeistään 30.6.2023

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 029 516 2338
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi vesilintuihin, merihanheen, metsähanheen, nokikanaan ja tukkakoskeloon liittyen

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi vesilintujen hämärämetsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023–2026

Muistio vesilintujen hämärämetsästyksen kieltämisestä

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023–2026

Muistio (merihanhi)

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2023–2024

Muistio (metsähanhi)

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi nokikanan metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023–2026

Muistio (nokikana)

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tukkakoskelon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2021–2024 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta

Muistio (tukkakoskelo)

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta lannoitevalmisteista

Lausunnot viimeistään: 7.7.2023

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Titta Berlin, p. 02951 62026, (11.5.-22.6.) ja
erityisasiantuntija Petriina Wäre (oikeudelliset kysymykset), p. 0295 16 2115, (11.5.-30.6.) 
sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

* * *