FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 24.8.2018

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Marja Savonmäki, p. 02951 62280
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 30.7.2018.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 (18.7. saakka)
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 16 2207 (20.7. saakka)
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi


* * *

Riistahallinnon lausuntopyyntöjä:

Lausunnot viimeistään 17.8.2018.

1) Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (Dnro 1275/01.01/2018)

2) Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Dnro 1274/01.02/2018)

3) Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi riistanhoitoyhdistysten valtionavustusten jakoperusteista (Dnro 1231/01.03/2018)

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315 128
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 040 867 2667
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 17.8.2018

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 (18.7. saakka ja 16.8. lukien)
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356 (20.7. saakka)
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi


* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi koskien hallin, itämeren norpan ja euroopanmajavan metsästystä metsästysvuonna 2018-2019

Lausunnot viimeistään 25.7.2018

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 7336229

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 7.8.2018

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi eräiden vesilintujen metsästyksen rajoittamisesta

Lausunnot viimeistään 3.8.2018

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 040 867 2667

neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 0400 238 505

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Maanmittauslaitoksesta

Lausunnot viimeistään 13.8.2018

Lisätietoja:

hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 02951 62379

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään 17.8.2018

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen (25.6.-2.8.2018), anne.haikonen@mmm.fi

lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen (30.7.-17.8.2018, hannu.miettinen@mmm.fi

elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, sebastian.hielm@mmm.fi

neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, vesa.pekkola@stm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2016-2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 9.7.2018

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p 050 3315 128

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 10.8.2018

Lisätietoja:

 • metsäneuvos Marja Kokkonen (6.7.2018 saakka ja 6.8. lukien), p. 02951 62444
 • metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen (21.6.2018 saakka ja 30.7.2018 lukien), p. 02951 62447
 • lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale (24.7.2018 lukien), p. 02951 62451
 • erityisasiantuntija Niina Riissanen (29.6.2018 saakka ja 9.8.2018 lukien), p. 02951 62339

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 15.8.2018

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Marja Savonmäki, p. 02951 62280

Lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, 02951 62197

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksista;

1) vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

2) vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 1.8.2018

 •  
 • Lisätietoja:
 • Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 02951 62347
 • Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 02951 62193
 • Erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 02951 62289
 • sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
 • Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos
 •  

* * *

Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

 

Lausunnot viimeistään 2.7.2018

 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista

Lausunnot viimeistään 31.8.2018

Lisätietoja:

Suunnittelija Kjell Brännäs, p. 02951 62331

sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *