FI SV

Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on tietoa maa- ja metsätalousministeriön parhaillaan lausunnolla olevista ehdotuksista

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5§:n muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 27.5.2019


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 16 2356
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2018 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 

Lausunnot viimeistään 20.5.2019

 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Auli Nurmi p. 0295 16 2304
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 

Lausunnot viimeistään 20.5.2019

 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Pirjo Kuusela p. 0295 16 2138
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

***

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

 

Lausunnot viimeistään 7.5.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sanna Koljonen, p. 029 516 2007
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 029 516 2404
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi mehiläishoitotuesta

Lausunnot viimeistään 10.5.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 02951 62416
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies, p. 02951 62488 (oikeudelliset kysymykset)
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

***
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019-2020

Lausunnot viimeistään 10.5.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 02951 62416
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies, p. 02951 62488 (oikeudelliset kysymykset)
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

***

Lausuntopyyntö elintarvikevalvontaa suorittavien virkaeläinlääkäreiden kelpoisuusvaatimuksia koskevien eu-säännösten kansallinen täytäntöönpano ja täydentäminen

Lausunnot viimeistään: 24.5.2019

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 02951 62244
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi saaristoasiain neuvottelukunnasta

Lausunnot viimeistään 3.5.2019

Lisätietoja:
hallitussihteeri Laura North, puh. 02951 62334
johtava asiantuntija Elina Auri, puh. 02951 62041
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö, muistio ja asetusluonnos

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista

Lausunnot viimeistään 12.4.2019

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sanna Koljonen, p. +35829 516 2007
erityisasiantuntija Roni Selén, p. 029 516 2462
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö
Begäran om utlåtande
Asetusluonnos
Utkast till förordning
Muistio

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2019

Lausunnot viimeistään 25.3.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 02951 62152
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio
Utkast till förordning
Asetusluonnos, pohjoissaamenkielinen käännös

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.5.2019

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, p. 0295 16 2234
neuvotteleva virkamies Marja Savonmäki, p. 0295 16 2280
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

***

Lausuntopyyntö yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vuosien 2021 - 2027 strategiasuunnitelmaan liittyvän ympäristöselosteen sisällöstä

Lausunnot viimeistään 30.4.2019

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Eero Pehkonen, p. 02951 62406, sähköposti: eero.pehkonen(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2019/2020 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 22.4.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen p. 0925 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi


* * *
Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi haahkan metsästyksen rajoittamisesta

Lausunnot viimeistään 23.4.2019

Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2019

Lausunnot viimeistään 4.4.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
 

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Lausunnot viimeistään 26.3.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen p. 0925 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö Tenon kalastussäännön poikkeuksista vuodelle 2019

Lausunnot viimeistään 21.3.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 02951 62152
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö
Lausuntopyyntö saameksi
Pöytäkirja saameksi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta

Lausunnot viimeistään 4.4.2019

Lisätietoja:
kalastusneuvos Risto Lampinen, p. 02951 62458 ja
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 02951 62494
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio

* * *

Lausuntopyyntö  asetusehdotuksesta kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään 7.4.2019

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen, eveliina.palonen(at)mmm.fi, puh. 02951 62345 (poissa 4. - 10.3.2019)

* * *

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2019 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 14.3.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
erityisasiantuntija Mika Survonen p. 0925 16 2215
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
 

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Lausunnot viimeistään 21.3.2019

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
erityisasiantuntija Antero Nikander, p. 0295 16 2403
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

* * *

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista

Lausunnot viimeistään 25.3.2019
 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Harri Kukka, p. 0295 16 2377
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
 

* * *