Tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö Kestävä metsäbiotalous Barentsin alueella –hankkeen toteuttajan hankinnasta; kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta

Hankinnan kohteena on Kestävä metsäbiotalous Barentsin alueella –hankkeen toteuttaminen tämän tarjouspyynnön ja tehtäväkuvauksen (liite 1) mukaisesti.

Hankkeessa järjestetään Barentsin Metsäfoorumi (Barents Forest Forum) vuoden 2023 syksyllä Rovaniemellä. Lisäksi hankkeessa selvitetään parhaat keinot Barentsin metsätyöryhmän toiminnan ja työtapojen kehittämiseen, jotta työryhmä voisi vielä paremmin edistää metsäbiotalouden kehitystä erityisesti Barentsin alueella.

Työn eteneminen kytkeytyy kiinteästi Barentsin metsätyöryhmän toimintaan ja Suomen puheenjohtajuuskauteen, joka alkaa lokakuussa 2021 ja päättyy syksyllä 2023.

Maa- ja metsätalousministeriölle osoitetut tarjoukset on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon viimeistään 8.10.2021 klo 15.00.

Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi
tai kirjallisesti osoitteella: Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Tarjouspyyntö Leader-ryhmien paikallisten strategioiden ennakkoarvioinnista

Maa- ja metsätalousministeriö (jäljempänä hankintayksikkö) pyytää tarjousta Leader-ryhmien paikallisten strategioiden ennakkoarvioinnista tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintayksikölle osoitetut tarjoukset on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon sähköisesti viimeistään 10.9.2021.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse Laura Jänikseltä, laura.janis(at) mmm.fi. Kysymykset tulee lähettää viimeistään 26.8.2021. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi kaikkiin kysymyksiin vastataan yhteisesti viimeistään 27.8.2021.

* Tarjouspyyntö

* Liite: Sopimusluonnos

***

 

Tarjouspyyntö selvittämisestä: Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmän soveltaminen Suomen oloihin

Maa- ja metsätalousministeriö / Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (jäljempänä ”Hankintayksikkö”) pyytää tarjousta selvityksestä Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmän soveltamisesta Suomen oloihin tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintayksikölle osoitetut tarjoukset on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon sähköisesti viimeistään 29.8.2021.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän sihteeriltä Auli Sihvolalta, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi. Kysymykset tulee lähettää viimeistään 15.8.2021. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi kaikkiin kysymyksiin vastataan yhteisesti viimeistään keskiviikkona 18.8.2021.

 

Katso myös:

Hankintailmoitukset
Hankerahoitus