Tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntö Ihmisten saaristo, kansallisen saaristo- ja vesistöalueiden kehittämisohjelman päivittämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö, saaristoasiain neuvottelukunta, pyytää tarjoustanne
Ihmisten saaristo, kansallisen saaristo- ja vesistöalueiden kehittämisohjelman,
päivittämäisestä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena on Ihmisten saaristo, kansallisen saaristo- ja vesistöalueiden
kehittämisohjelman, päivittäminen. Ihmisten saaristo –ohjelma on laadittu vuosille
2019-2023, linkki ohjelmaan: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162495.

Hankintayksikölle osoitetut tarjoukset on toimitettava hankintayksikön kirjaamoon
osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi viimeistään 24.11.2023.

Tarjouspyyntö Suomen saaristoalueita koskevasta tietopaketista

Maa- ja metsätalousministeriö (saaristoasiain neuvottelukunta) pyytää tarjoustanne
Suomen saaristoalueita koskevan tietopaketin toteuttamisesta tämän tarjouspyynnön
ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena on tietopaketti Suomen saaristoalueista. Tietopaketti luo
kokonaiskuvan siitä, millainen on Suomen saaristo, sen nykytila ja toimintaympäristö.

Maa- ja metsätalousministeriölle osoitetut tarjoukset on toimitettava maa- ja
metsätalousministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi viimeistään
24.11.2023 klo 16.15.

Katso myös:

Hankintailmoitukset
Hankerahoitus