Maatalous- ja elintarvikeyhteistyö Kiinan kanssa

MMM:n ja Kiinan maatalousministeriön (MoA) välistä yhteistyötä on tiivistetty vuodesta 2005 lähtien, jolloin allekirjoitettiin ministeriöiden välinen yhteisymmärryspöytäkirja (MoU), joka päivitettiin syyskuussa 2012. Pöytäkirja sisältää 9 yhteistyön eri osa-aluetta; tutkimusyhteistyö, elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus, biomassapohjainen energia, ympäristöystävällinen maatalous, kotieläintuotanto, eläinten terveys, vesiviljely, kauran tuotanto sekä maatalouskoneet.

Yhteisymmärryspöytäkirjan toimeenpanoa varten on perustettu ylijohtajatason virkamiestyöryhmä ja rakenteilla on myös yhteistyöalusta (China-Finland Platform for Agricultural Development and Innovation, CF-PADI), johon on tarkoitus sisällyttää asteittain kaikki pöytäkirjassa listatut osa-alueet.

CF-PADI:n päätavoitteena on kaupallisen yhteistyön kehittäminen markkinoimalla suomalaista, turvallista ja valvottua ”pellolta pöytään ruokaketjua”, jossa kehittyneen ja innovatiivisen teknologian ja tieto-taidon avulla tuotetaan laadukkaita, terveellisiä ja puhtaita elintarvikkeita ympäristö ja kestävä kehitys huomioiden.

Lisätietoja