Euroopan unionin neuvoston perushyödyketyöryhmätyöskentely (PROBA)

Kansainväliset perushyödykesopimukset ovat yleensä YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) puitteissa solmittuja sopimuksia, joiden tarkoituksena on kehittää kehitysmaissa tuotettavien hyödykkeiden kauppaa ja kestävää tuotantoa tuottaja- ja kuluttaja-maiden yhteistoiminnan avulla.

EU:n kannat perushyödykejärjestöissä koordinoidaan Euroopan unionin neuvoston alaisessa perushyödyketyöryhmässä (Working Party on Commodities, PROBA).

Vuonna 2015 toiminnassa ovat seuraavat perushyödykejärjestöt:


Useimmat perushyödykkeet kuuluvat nykyisin hallinnonalaltaan maa- ja metsätalousministeriölle, jossa hoidetaan myös perushyödykeasioiden kansallinen koordinaatio, ja jonka edustaja toimii EU:n neuvoston perushyödyketyöryhmän kansallisena edustajana. Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa kupari-, lyijy-, sinkki- ja nikkelikysymyksiä sekä osallistuu em. värimetallien kansainvälisten tutkimusryhmien toimintaan. Ulkoasiainministeriö vastaa puolestaan Perushyödykkeiden yhteisrahastoon (Common Fund for Commodities) ja YK:n kauppa- ja kehityskonferenssiin (UNCTAD) liittyvästä kansallisesta valmistelusta ja seurannasta, sekä Suomen kehityspoliittisista linjauksista.

Euroopan Unioni on jäsenenä alla mainituista perushyödykejärjestöissä kaikissa, lukuun ottamatta bambun ja rottingin kansainvälistä perushyödykejärjestöä. Puuvillan perushyödykejärjestöön liittyminen on neuvottelun alla. Viime vuosina Suomi on toiminut aktiivisesti Kansainvälisessä trooppisen puun järjestössä, ITTO:ssa, jossa Suomella on kuluttajamaiden puheenjohtajuus.

Lisätietoja