Vastuualueet

Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

 • Ruoka ja maatalous »

  Vastuullinen ruokaketju tuottaa laadukasta ja turvallista ruokaa kannattavasti ja kestävästi.

 • Eläimet ja kasvit »

  Terveys, hyvinvointi ja suojelu.

 • Metsät »

  Metsät ovat uusiutuva luonnonvara ja taloudellisen sekä henkisen hyvinvoinnin lähde. Metsät ovat olennainen osa Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta.

 • Maaseutu »

  Maaseudun kehittyvät elinkeinot, kilpailukykyiset yritykset, hyvinvoivat ihmiset ja puhdas ympäristö.

 • Kalat »

  Elinkeinokalatalous, vapaa-ajankalastus, valvonta, kiintiöt

 • Riista »

  Riistanhoidolla pyritään lisäämään, säilyttämään tai parantamaan riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä tasapainoa.

 • Vesi »

  Vesi on elintärkeä uusiutuva luonnonvara. Suomessa on runsaasti korkealaatuista vettä.

 • Maanmittaus ja paikkatiedot »

  Kiinteistöjärjestelmä ja kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri ovat oleellinen osa yhteiskunnan perustietoinfrastruktuuria.

 • Luonto ja ilmasto »

  Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö, hoito ja suojelu turvaavat kestävää kehitystä.

 • Bio- ja kiertotalous »

  Biotaloudessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, ravinteiden, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.

 • Tutkimus ja kehittäminen »

  Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä on tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi,

 • EU ja kansainväliset asiat »

  Euroopan unionissa tehtävät päätökset määrittelevät politiikan keskeisen sisällön. Maa- ja metsätalousministeriöllä on lisäksi laajat kansainväliset suhteet.