Metsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvosto antoi helmikuussa 2014 eduskunnalle metsäpoliittisen selonteon, joka ohjaa metsiemme käyttöä vuoteen 2050 asti. Eduskunta hyväksyi toukokuussa maa- ja metsätalousvaliokunnan antaman mietinnön mukaisen kannanoton.

Metsäpolitiikalla halutaan tukea metsistämme saatavaa monipuolista hyvinvointia sekä biotalouden kasvua. Biotalouden ytimessä ovat uusiutuvat luonnonvarat, joiden avulla tuotetaan niin tavaraa kuin palveluitakin. Toimiessaan biotalous synnyttää kestävää talouskasvua ja uusia työpaikkoja.

Selonteolla tavoitellaan kasvavaa hyvinvointia seuraavien päämäärien kautta:

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille.
2. Metsäala ja sen rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat.
3. Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä.

Eduskunnan kannanotossa korostetaan muun muassa Suomen luontaisia edellytyksiä ja osaamista maailman johtavana metsämaana, puuraaka-aineen käytön lisäämistä, sukupolvenvaihdosten toteuttamisen helpottamista metsien käyttöön perustuvan aktiivisen yrittäjyyden edistämiseksi ja uusien investointien edellytysten luomista. Lisäksi kannanotossa korostetaan aloitteellista ja johdonmukaista vaikuttamista EU:n ja kansainvälisen metsä- ja ympäristöpolitiikan valmisteluun.

Metsäpoliittisen selonteon laati maa- ja metsätalousministeriö laajapohjaisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Selonteon ja eduskunnan kannanoton perusteella laadittiin Kansallinen metsästrategia 2025, joka toimii jatkossa kansallisena metsäohjelmanamme.

Muualla palvelussamme

Metsäpoliittinen selonteko

Muualla verkossa

Eduskunnan kannanotto

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162150   Sähköpostiosoite:


Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162045   Sähköpostiosoite:


Katja Matveinen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162287   Sähköpostiosoite: