Sipilän hallituksen 2015-2019 kärkihanke

Paikkatietopoliittinen selonteko, valtioneuvostolle luovutettava versio


Tutustu Paikkatietopoliittisen selonteon valtioneuvostolle luovutettavaan versioon. Selonteko hyväksyttiin 24.4. laajennetussa Biotalous ja puhtaat ratkaisut -ministeriryhmässä (Bitapura-) lähetettäväksi ilman muutoksia valtioneuvostoon. Tämä versio selonteosta on nyt ladattavana. Siihen voi vielä tulla muutoksia toukokuussa alkavan poliittisen käsittelyn seurauksena.

Selonteon toimenpideohjelma

Toimenpideohjelman toteuttamiseen saadaan valtuutus vasta selonteon poliittisessa käsittelyssä.  Sen suunnittelu on kuitenkin aloitettu. Ajatuksena on, että toimenpideohjelmaan osallistuu laajasti sidosryhmien edustajia sekä selvitys- että toteutusvaiheessa. Se, miten toimenpideohjelman eri vaiheet voidaan käytännössä järjestää, riippuu saatavissa olevista resursseista (mukaan lukien toimenpideohjelman rahoitus).

Kommentteja voit lähettää osoitteeseen: pts@mmm.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Kari-Pekka Karlsson (etunimi.sukunimi@mmm.fi)