Biotalousstrategia

Biotaloudessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, ravinteiden, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Tämä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Biotalouden avulla voidaan luoda vihreää kasvua ja uusia työpaikkoja.

Biotalouden liiketoiminta kierrättää ja hyödyntää raaka-aineita monipuolisesti. Biotalous yhdistää monia aloja keskenään ja ylittää perinteiset raja-aidat uusilla, usein innovatiivisilla tavoilla. Kun tuotteiden valmistusprosesseissa syntyneet materiaalivirrat hyödynnetään muissa tuotteissa, voidaan raaka-aineiden ja energian hävikkiä vähentää.

Biotalousstrategia päivitetään 2021

Suomen biotalousstrategia on vuodelta 2014. Strategia päivitetään vuonna 2021 vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja hallitusohjelmaa. Työn pohjana ovat EU:n päivitetty biotalousstrategia vuodelta 2018 sekä syksyllä 2019 hyväksytyt Suomen valmistelemat EU:n neuvoston biotalouspäätelmät. Päivityksessä otetaan aiempaa strategiaa tarkemmin huomioon kiertotalouden ratkaisut ja toimintakäytännöt sekä uusiutuvien luonnonvarojen hyödynnettävyys.

Päivityksen strategisena tavoitteena on jalostaa Suomessa vahvaan osaamiseen perustuvia korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja hallituksen tavoitteisiin kestävästä kasvusta ja elvytystoimista, työllisyydestä, oikeudenmukaisesta siirtymästä, luonnon monimuotoisuudesta, tasapuolisesta alueellisesta kehittymisestä sekä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Strategian tavoitteena on vahvistaa toimialat ylittävää yhteistyötä.

Muualla palvelussamme
Bio- ja kiertotalous

Muualla verkossa
Biotalousstrategia päivitetään (Tiedote, TEM 1.9.2020)
Kansallisen biotalousstrategian päivitys -hankesivu (TEM)
Biotalous.fi
Suomen kansallinen biotalousstrategia
EU:n biotalouskonferenssi heinäkuussa 2019

Lisätietoja

Anne Vehviläinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162236  


Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346