FI SV EN

Biotalousstrategia

Biotaloudessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, ravinteiden, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Tämä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Biotalouden avulla voidaan luoda vihreää kasvua ja uusia työpaikkoja.

Biotalouden liiketoiminta kierrättää ja hyödyntää raaka-aineita monipuolisesti. Biotalous yhdistää monia aloja keskenään ja ylittää perinteiset raja-aidat uusilla, usein innovoivilla tavoilla.Tuotteiden valmistusprosesseissa syntyneet materiaalivirrat hyödynnetään muissa tuotteissa. Tämä minimoi raaka-aineiden ja energian hävikin. Suomella on oma biotalousstrategiasa. Strategian ovat laatineet maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö.

Muualla verkossa
Biotalous.fi
Suomen kansallinen biotalousstrategia

Lisätietoja