Ruokaketjun kehittäminen

Suomalainen ruokaketju tarjoaa kuluttajalle laajan valikoiman turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Ruokaketju koostuu koko elintarvikealasta. Tuottajat, teollisuus, kauppa, ruokapalvelut, kuluttajat, neuvonta ja hallinto luovat yhdessä maastamme vahvan elintarvikkeiden laatumaan. Ruokaketju kehittää toimintaansa yhteistyössä: koko ketju toimii asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti etsien ja toteuttaen uusia vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä.

Ruokaketjun kehittämisen tavoitteena on

  • ruokaketjun kilpailukyvyn nostaminen
  • kestävä ruuantuotanto ja vastuullinen ruuankulutus
  • ruuan ja sen tekijöiden arvostuksen nostaminen
  • ruokakulttuurin ja ruokakasvatuksen edistäminen
  • kansallisten laatujärjestelmien kehittäminen
  • yhteistyön lisääminen koko ketjussa.

Määrärahalla tuetaan luomualan ja lähiruuan kehittämisohjelmien mukaisia toimenpiteitä sekä luomu- ja lähiruokasektorille valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuoteen 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Vilja-, öljy-, ja valkuaiskasvien yhteistyöhankkeiden arviointi

Rahoituslähteitä ruokaketjun toiminnan kehittämiseen ja elintarvikkeiden menekinedistämiseen -seminaari 29.10.2015

Lisätietoja

Petri Koskela, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162382