FI SV EN

Ruokaketjun kehittäminen

Suomalainen ruokaketju tarjoaa kuluttajalle laajan valikoiman turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Ruokaketju koostuu koko elintarvikealasta. Tuottajat, teollisuus, kauppa, ruokapalvelut, kuluttajat, neuvonta ja hallinto luovat yhdessä maastamme vahvan elintarvikkeiden laatumaan. Ruokaketju kehittää toimintaansa yhteistyössä: koko ketju toimii asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti etsien ja toteuttaen uusia vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä.

Ruokaketjun kehittämisen tavoitteena on

  • ruokaketjun kilpailukyvyn nostaminen
  • kestävä ruuantuotanto ja vastuullinen ruuankulutus
  • ruuan ja sen tekijöiden arvostuksen nostaminen
  • ruokakulttuurin ja ruokakasvatuksen edistäminen
  • kansallisten laatujärjestelmien kehittäminen
  • yhteistyön lisääminen koko ketjussa.

Luomualan ja lähiruuan kehittämisohjelmien mukaisia toimenpiteitä sekä luomu- ja lähiruokasektorille valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuoteen 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamista tuetaan sille varatulla määrärahalla.

Ammattikeittiöt 2020 –tutkimus

Taloustutkimus Oy toteutti maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta kyselyn, joka suunnattiin ammattikeittiöille tammi-helmikuussa 2020 ennen poikkeusolojen alkamista. Kyselyn avulla haluttiin syventää tietoa ammattikeittiöiden raaka-ainehankintojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkemyksistä. Selvityksen kohderyhmänä olivat sekä julkiset että yksityiset ammattikeittiöt. Kyselyssä selvitettiin muun muassa keittiöammattilaisten arvioita kotimaisten, lähellä tuotettujen ja luomuraaka-aineiden käytön määristä tuoteryhmittäin. Lisäksi kartoitettiin kasvis- ja vegaaniruoan tarjontaa sekä hävikinseurantaa. Kyselyyn vastasi 662 ammattikeittiöiden elintarvikehankinnoista vastaavaa henkilöä pikaruokapaikoista illallisravintoloihin ja kuntien keskuskeittiöihin vastausprosentin ollessa 44%.

Ammattikeittiöt 2020 –tutkimus

Raportin liitteet

Vilja-, öljy-, ja valkuaiskasvien yhteistyöhankkeiden arviointi

Esiselvitys kustannusindeksien rakentamisesta elintarvikealalle Suomessa

Maa- ja metsätalousministeriö tilasi Luonnonvarakeskukselta esiselvityksen kustannusindeksien rakentamisesta elintarvikealalle Suomessa. Esiselvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa, minkälaisia kustannusindeksejä käytettävissä olevilla tilastoaineistoilla voidaan elintarvikealalle tuottaa ja miten kustannusindeksit tulisi rakentaa. Esiselvityksessä tarkastellaan myös, mitä kehitystarpeita elintarviketalouden tilastointiin liittyy. 

Rehuohran hinta on käyttökelpoinen eläintuotannon kustannusindeksin pohja. Rehuohra on merkittävä tuotantopanos kotieläintuotannossa ja sen hinta määräytyy markkinaehtoisesti.

Esiselvitys aukeaa tästä

Lisätietoja

Petri Koskela, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162382