Hiilestä kiinni -rahoitushaut

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 9.11.-15.12.2021 hankehaun metsätalouden kehittämis- ja koulutushankkeille osana Suomen kestävän kasvun ohjelman osa-aluetta maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet.

Hakuilmoitus ja hakuun liittyvät kysymykset ja vastaukset alla. 

Viimeisin hakukierros maankäyttösektorin ilmastotoimia edistäville kehittämishankkeille päättyi 5.11.2021.

Uudet rahoitushaut maankäyttösektorin ilmastotoimia edistäville kehittämishankkeille ja Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hankkeille avattiin 6.10.2021, hakuilmoitukset kehittämishanke- ja tutkimus- ja innovaatio-ohjelman uuteen hakuun julkaistiin tällä sivulla syyskuussa 2021. 

Torstaina 7.10. järjestetyn hakujen avauswebinaarin materiaalit

Kehittämishankehaussa rahoitettavaksi haetaan tutkimustietoon perustuvia käytännönläheisiä hankkeita, joilla jalkautetaan maa- ja metsätalouden ilmastotoimia sekä edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskienhallintaa.

Teemana toisessa hankehaussa ovat erityisesti paikallinen ja alueellinen ilmastotyö ja hiilimarkkinoiden kokeilut. Lisäksi tieto-ohjelmaan haetaan hankkeita, joilla edistetään kasvihuonekaasujen sidontakertoimien kehittämistä eri viljelytavoilla ja maalajeilla.

Hiilestä kiinni tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tavoitteena on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa uutta tutkimustietoa ja ratkaisuehdotuksia, jotka edistävät maankäyttösektorin ilmastotoimia ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hankkeissa tulee huomioida myös muun muassa luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin ja ruokaturvaan liittyvät vaikutukset. Tavoitteena on myös edelleen vahvistaa alan tutkimusta ja uudistumista ja ohjelmassa on siksi kiinnitetty erityistä huomiota tieteellisen uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden työn tukemiseen. Haun ennakkotiedote julkaistiin MMM:n verkkosivuilla 10. syyskuuta.

Syksyllä 2021 avattavat haut ovat jatkoa loppuvuodesta 2020 järjestetylle TI-ohjelman ensimmäiselle hakukierrokselle ja alkuvuodesta 2021 toteutetulle Hiilestä kiinni -kehittämishankehaulle. Muita hakukierroksia avataan tarpeen mukaan myöhemmin hallituskauden aikana.

Aiempien hakukierrosten materiaalit

Kehittämishankehaku 25.1.-28.2.2021:

Muualla palvelussamme

Hankerahoituksen haku
Jo käynnistetyt Hiilestä kiinni -hankkeet
Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma
Hiilestä kiinni tieto-ohjelma
MMM-tiedote 10.9.2021: Maankäyttösektorin ilmastokestävyyttä edistetään tutkitun tiedon pohjalta – uudet rahoitushaut auki lokakuussa
MMM-tiedote 7.1.2021: Maa- ja metsätalouden ilmastotoimien kehittämiseen tukea asetuksella
MMM-tiedote 22.10.2021: Uusi rahoitushaku avautuu marraskuussa – rahoitettavaksi haetaan metsäluonnon monimuotoisuutta ja metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviä hankkeita

Lisätietoja

Reetta Sorsa, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162087  


Anna Salminen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162002  


Joel Järvinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162133  


Marjaana Suorsa, ohjelmapäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö 0295162228