MMM:n hallinnonalan tutkimuslaitokset

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa hallinnonalan tutkimuslaitoksia Luonnonvarakeskusta (Luke) ja Maanmittauslaitosta (MML/Paikkatietokeskus). Myös Ruokavirasto osallistuu alan tutkimukseen. Tulosohjauksella pyritään siihen, että tutkimuslaitosten toiminta tukee mahdollisimman hyvin valtion talousarvioissa esitettyjen hallinnonalan tavoitteiden (yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnan tuloksellisuus, voimavarojen hallinta) toteutumista. Tutkimuslaitosten tulossopimukset ovat monivuotisia (1+4 vuotta) ja strategisiin tavoitteisiin painottuneita.

Vesivarojen käytön ja hoidon osalta maa- ja metsätalousministeriö ohjaa myös ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Suomen ympäristökeskusta (SYKE).

Tulanet-yhteenliittymä

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä (Tulanet) on yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen tutkimus- ja kehittämistoimintaa, asiantuntija- ja tukipalveluja sekä ympäristöön ja uusiutuvien luonnonvarojen hoitoon ja käyttöön liittyviä tietovarantoja. Tulanet-laitoksia ovat Ruokavirasto, GTK, IL, Luke, MML, SYKE, STUK, THL, TTL ja VTT. Yhteistyö muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa kuuluu olennaisena osana Tulanetin toimintaperiaatteisiin.

Muualla verkossa

Luonnonvarakeskus

Maanmittauslaitos

Ruokavirasto

Suomen ympäristökeskus

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet

Hankehaavi – tutkimushankehakemisto

Helsingin yliopiston tietokannat

MMM: hankkeet ja säädösvalmistelu

Lisätietoja

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö 0295162296