MMM:n hallinnonalan tutkimuslaitokset

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa hallinnonalan tutkimuslaitoksia Luonnonvarakeskusta (Luke) ja Maanmittauslaitosta (MML/Paikkatietokeskus). Myös Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osallistuu alan tutkimukseen. Tulosohjauksella pyritään siihen, että tutkimuslaitosten toiminta tukee mahdollisimman hyvin valtion talousarvioissa esitettyjen hallinnonalan tavoitteiden (yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnan tuloksellisuus, voimavarojen hallinta) toteutumista. Tutkimuslaitosten tulossopimukset ovat monivuotisia (1+4 vuotta) ja strategisiin tavoitteisiin painottuneita.

Vesivarojen käytön ja hoidon osalta maa- ja metsätalousministeriö ohjaa myös ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Suomen ympäristökeskusta (SYKE).

LYNET-yhteenliittymä

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) on yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen tutkimus- ja kehittämistoimintaa, asiantuntija- ja tukipalveluja sekä ympäristöön ja uusiutuvien luonnonvarojen hoitoon ja käyttöön liittyviä tietovarantoja. LYNET -laitoksia ovat Evira, GTK, IL, Luke, MML, SYKE ja VTT. Yhteistyö muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa kuuluu olennaisena osana LYNET:in toimintaperiaatteisiin.

Muualla verkossa

Luonnonvarakeskus

  • MMM:n ja Luken tulossopimus

Maanmittauslaitos

  • MMM:n ja MML:n tulossopimus

Evira

  • MMM:n ja Eviran tulossopimus

Suomen ympäristökeskus

  • MMM:n ja SYKE:n tulossopimus

Geologian tutkimuskeskus

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET

SOTERKO

Hankehaavi – tutkimushankehakemisto

Helsingin yliopiston tietokannat

Hankerekisteri

Lisätietoja

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö 0295162333