Suurpetovahingot

Riistavahinkolaissa suurpedolla tarkoitetaan karhua, sutta, ahmaa ja ilvestä. Suurpetovahinkoja ovat suurpedon aiheuttamat viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingot.

Maataloudelle ja metsätaloudelle aiheuttamat vahingot korvataan valtion talousarvion rajoissa valtion varoista sen mukaan kuin riistavahinkolaissa säädetään.

Vahingoista voidaan korvata enintään niiden menetetyn tuoton arvoa vastaava määrä tai käypään arvoon asti. Korvauksia maksettaessa otetaan huomioon mahdolliset vähennykset, kuten säästyneet kustannukset.

Vahinkoilmoitus tulee tehdä viipymättä vahingon arviointia sekä muita asian vaatimia toimenpiteitä varten.

Graafiset esitykset suurpetojen 2010-luvulla aiheuttamista kotieläin-, maatalous- ja porovahingoista

Henkilövahingosta maksettava korvaus määrätään noudattaen vahingonkorvauslain säännöksiä. Vahinkotapahtumasta on tehtävä poliisi-ilmoitus. Poliisin tulee vahinkopaikalla suorittaa poliisitutkinta korvauksen perusteen ja määrän selvittämiseksi.

Muualla verkossa

Valtiokonttori: Petoeläinten aiheuttamat henkilövahingot

Lomakkeet

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: